اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

نویسنده

کارشناس ارشد رشته دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی و کارشناس ارشد حقوق بشر

چکیده

سه هفته درگیری در نوار غزه با نقض جدی بسیاری از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه همراه بود. نقض ممنوعیت مجازات دسته‌‌جمعی، بی‌توجهی قدرت اشغالگر به تعهداتش طبق حقوق بین‌الملل اشغال و عدم رعایت حقوق بشردوستانه درکنار عدم رعایت اصل مسئولیت کیفری فردی، مواردی است که زمینه تحقق مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی را تشدید می‌کند. در‌حالی‌که جامعه بین‌المللی در جریان بحران انسانی جدی در نوار غزه در انتظار واکنش نهادهای تأثیرگذار و دولت‌ها به‌سر می‌برد، باید اذعان داشت مراجع مذکور در کاهش وخامت اوضاع و الزام طرف‌های درگیر به رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی عملکرد ناموفقی داشتند. این در حالی است که حقوق بین‌الملل معاصر نه تنها برای اعضای جامعه بین‌المللی تکالیف و تعهداتی را در این خصوص شناسایی کرده، بلکه ابزارهایی را نیز در اختیار آنها قرار داده است. مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی وضعیت رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی توسطرژیم صهیونیستی در خلال سه هفته درگیری در نوار غزه و مسئولیت بین‌المللی حاصل از آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of International Humanitarian Law in Recent Gaza Conflicts

نویسنده [English]

  • Mahnaz Akhavan Kharazian
چکیده [English]

During the three-week conflict in Gaza Strip, basic rules of international humanitarian law have been seriously violated. Among those are violation of “Prohibition of Collective Punishment” and the “Law of Occupation”, “International Humanitarian Law”, and the principle of “Individual Responsibility”, which contains “Aggravated Responsibility” for the Zionist Regime.Whereas international society was expecting states` and main international bodies` reaction to the situation, they didn't get success in decreasing the gravity of situation and also obligating parties failed to observe international humanitarian law. Meanwhile, present international law not only recognizes duties and obligations in this area for the members of international society, but provides means and measures to fulfill those obligations.This article tries to study the situation of observance of international humanitarian law by the Zoinist Regime between 27 December 2008 to 17 January 2009 in Gaza Strip and the international responsibility resulting from.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International humanitarian law
  • Prohibition of Collective Punishment
  • Law of Occupation
  • Individual Responsibility
  • Aggravated Responsibility