در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی

نویسندگان

1 استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه سین و مؤسسه دانشگاهی اروپایی فلورانس.

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، حقوق بین‌الملل حمایت از اموال فرهنگی به‌ویژه از طریق معاهدات و اسناد حقوق نرم توسعه یافته است. اما وضعیت حقوق بین‌الملل عرفی در این زمینه چگونه است؟ آیا تعهداتی با ویژگی کلی قابل اعمال بر تمام دولت‌ها در زمینه احترام و حفظ میراث فرهنگی وجود دارد؟ این مقاله رویه بین‌المللی اخیر در زمینه رفتار با اموال فرهنگی را در چهار بخش مختلف مخاصمات مسلحانه، اشغال، همکاری علیه تجارت غیرقانونی و میراث معنوی مورد مطالعه قرار می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که هسته‌ای از تعهدات ماهوی و شکلی در حقوق بین‌الملل در حال شکل‌گیری است که پیامد آگاهی از این امر است که حفظ تنوع گستردة میراث فرهنگی جهان، قسمتی از منفعت کلی بشریت است.

عنوان مقاله [English]

Au-Dela Des Traites: L'Emergence D'Un Nouveau Droit Coutmier Pour La Protection Du Patrimoine Culturel

نویسندگان [English]

  • Francesco Francioni 1
  • Alireza Ebrahimgol 2
  • Farzaneh Aghashahi 3
1
2
3
مشخصات و مأخذ اصل مقاله بدین شرح است:
Francioni. Francesco, Au-Dela Des Traites: L’Emergence D’un Nouveau Droit Coutumier Pour La Protection Du Patrimoine Culturel, Revue General De Droit International Public, Tome 111, No. 1, 2007, pp. 19-41.