مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یک‌سو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلی، می‌کوشد تا با انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها، مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمه‌ای بین‌المللی در نظر گیرد تا بتواند مرتکبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراخ‌تری محاکمه و مجازات کند، در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به صلاحیت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر، معیار کنترل مؤثر را به‌هنگام رسیدگی به انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت، مدنظر داشته باشد. این مقاله درصدد است به بررسی این آراء، اختلافات و آثار ناشی از آنها بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Responsibility of Individuals and States in light of the Control Criteria

نویسنده [English]

  • Pouria Askary
چکیده [English]

This article reviews the recent judgment of the International Court of Justice in Bosnia v. Serbia together with the Nicaragua Judgment, International Law Commission’s Draft on State Responsibility and the judgment of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in Tadic case to highlight the dispute between the ICJ and the ICTY on the appropriate legal standard for the attribution of state responsibility. The ICJ in its Bosnia judgment discussed the question of whether the acts of genocide carried out at Serbrenica must be attributed to the Federal Republic of Yugoslavia. It applied the “effective control” test set out in Nicaragua, while reaching a negative conclusion, the court rejected the “overall control” test enunciated by the ICTY.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Control Test
  • Overall Control Test
  • International Responsibility of States
  • International Criminal Responsibility of Individuals
  • Armed Conflict