تحقق رؤیا: داوری خود آیین

نویسندگان

1 وکیل، داور و رئیس مدرسه داوری بین‌المللی

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اشاره مترجم
داوری یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف و جایگزین دادگاه‏های دولتی است. دیوان داوری از یک‌ طرف، اختلافی را بررسی می‌کند که مسئله‌ای ماهوی است و باید تابع یک نظام حقوقی باشد و از طرف دیگر در برگزاری داوری باید قواعد و تشریفاتی را رعایت کند تا نتیجه داوری، عادلانه باشد. همچنین از آنجا که داوری خود قدرت اجرایی الزام‌آور ندارد، ناگزیر متکی به نهادهای دولتی ـ به‌ویژه دادگاه ـ است. از گذشته تاکنون قوانین و دادگاه‏ها به دلایل مختلف درصدد کنترل جریان داوری برآمده‌اند. در عین حال، عده‌ای از حقوقدانان و قضات در کشورهای مختلف نیز اعتقاد دارند، داوری می‌تواند بدون نیاز به قانون و دادگاه ملی و مستقل از آنها برگزار شود و موفقیت‌آمیز باشد. مقاله حاضر این موضوع را بررسی می‌کند که در وضعیت فعلی نظام‏های حقوقی تا چه حد داوری مستقل مـورد پذیـرش قـرار گرفته است و آیا اساساً داوری خود آیین مطلوب است یا خیر؟   

عنوان مقاله [English]

Achieving the Dream: Autonomous Arbitration

نویسندگان [English]

  • Julian D. M. Lew 1
  • Translated by Fayzollah Jafari 2
1
2
مشخصات مأخذ اصلی مقاله عبارت است از:
Julian D.M. Lew QC, Achieving the Dream: Autonomous Arbitration, Arbitration International, vol. 22, No. 2, 2006, pp. 179-203.