مطالعه تطبیقی تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف‏ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا(UCC)

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اعتبار اسنادی، کاربردی‌ترین و امن‌ترین روش پرداخت در تجارت بین‌المللی محسوب می‌گردد. این ویژگی به همراه پیچیدگی‌های ناشی از آن نسبت به سایر روش‌های پرداخت، موجب شده ضرورت مطالعه و تمرکز بیشتری راجع به آن احساس شود.
این مقاله درصدد است تا با بررسی مقایسه‌ای تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در عرف‏ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی به‌مثابه رایج‌ترین مجموعه مقررات در سطح بین‌المللی در زمینه اعتبار اسنادی و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا به‌عنوان قانون کشوری که در سطح تجارت بین‌الملل به‌نحو مؤثر فعالیت دارد گام‌هایی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف این دو مجموعه مقررات بردارد. در نتیجه، تلاش می‌شود تا کمبودها و ابهامات موجود در عرف‌ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی که در کشور ما مجری است و به تبع آن، مسائل و مشکلات حقوقی دست‌اندرکاران سیستم اعتبارات اسنادی بررسی و رفع گردد.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study Between Documentary Credit Beneficiary's Obligations in relation to Each Other in the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP600) and Article 5 of the Unifrom Commercial Code of the USA (UCC)

نویسنده [English]

  • Hoda Kashanizadeh
چکیده [English]

Documentary credit is considered to be the mostly used and the safest method of payment in international trade. These qualities as well as its complication comparing to other methods of payment, proves the necessity of intense focus and study in this method. This research has sought to take some steps in identifying the strengths and weaknesses of these two sets of provisions in order to improve shortages and ambiguities in the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, which is used in our country and subsequently legal problems encountered by people using documentary credit system. This aim is approached by a comparative study of documentary credit beneficiary's and issuer's obligations in the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600 as the more applicable set of provisions at international level in the field of documentary credit on one side, and article 5 of the Uniform Commercial Code of the USA as an act of the country which works effectively in the area of international trade, on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentary Credit
  • Uniform Customs
  • Uniform Commercial Code
  • International Trade
  • UCP600