رویة‌ دیوان‌ اروپایی‌ در ارتباط‌ با مصونیت‌ دولتها از اقدامات‌ اجرائی‌

نویسندگان

1 استاد حقوق بین‌الملل‌ و حقوق اروپایی‌ در دانشگاه‌ وین‌

2 دانشجوی‌ دورة‌ دکترای‌ حقوق بین‌الملل‌ عمومی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌

چکیده

رویة‌ دادگاههای‌ ملی‌ در اروپا در مورد مصونیت‌ اجرایی‌ تا متحدالشکل‌ شدن‌ فاصله‌ زیادی‌ دارد. در طول‌ دهه‌های‌ پیشین‌، اصول‌ مشترک‌ مشخصی‌ پدیدار شده‌ است‌. از مصونیت‌ مطلق‌ از اقدامات‌اجرایی‌، به‌طور گسترده‌ اجتناب‌ شده‌ و تقریباً تمام‌ دادگاهها دیدگاههای‌ مضیقی‌ را به‌ اشکال‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ آن‌ برگزیده‌اند. اقدامات‌ اجرایی‌ معمولاً در صورت‌ انصراف‌ یا در مورد اموال ‌مشخص‌ تجویز می‌شود. در عمل‌، مهمترین‌ استثناء‌ مصونیت‌ به‌ اموال‌ غیردولتی‌ مربوط‌ است‌. در نخستین‌ گام‌، هدف‌ از اموالی‌ که‌ قرار است‌ موضوع‌ اقدامات‌ اجرایی‌ واقع‌ شوند، تعیین‌ می‌کند که‌ آیا مشمول‌ مصونیت‌ هستند یا نه‌. هدف‌ این‌ مقاله‌ بررسی‌ رویة‌ قضائی‌ 50 سال‌ گذشته‌ در اروپاست‌ تا نشان‌ دهد آیا تلاشهای‌ مختلفی‌ که‌ برای‌ تدوین‌ قواعد در سالهای‌ اخیر صورت‌ گرفته‌ و مهمترین‌ آنها کنوانسیون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد درخصوص‌ مصونیت‌ قضائی‌ دولتها و اموال‌ آنها مورخ ‌2004 می‌باشد، در واقع‌، همین‌ رویه‌ را تدوین‌ کرده‌ یا از آن‌ عدول‌ می‌کند. 

عنوان مقاله [English]

European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement Measures

نویسندگان [English]

  • August Reinisch 1
  • Amirsaed Vakil 2
1
2
مشخصات مأخذ مقاله به‌ شرح ذیل است:
August Reinisch, "European Court Practice concerning State Immunity from Enforcement Measures," The European Journal of International Law, vol. 17, no. 4, pp. 803-836.