سوانح احوال «شارل دو ویشر»: زندگی یک حقوقدان نمونه

نویسندگان

چکیده

این نوشته مروری است بر زندگی «شارل دوویشر» (Charles de Visscher) در نخستین سالهای زندگی علمی او در دانشگاه «گنت» (Gent) (بلژیک)، تصویر کوتاهی از زندگی او در لندن در طول جنگ جهانی اول، تدریس در دانشگاه کاتولیک لوون در 1931، نقش او در کمیته سیاسی مخفی که در زمان جنگ جهانی دوم تشکیل شده بود و با دولت در تبعید بلژیک که در لندن مستقر بود، تماس دائمی داشت، و بالاخره مروری است بر زندگی او در سالهایی که به‌عنوان قاضی در دو دادگاه جهانی یعنی دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری (PCIJ) و نیز دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) عضویت داشت. زندگی شارل دوویشر، نمونه‌ای است از زندگی حقوقدانی که اندیشه‌ورزی کرد و اندیشه‌های خود را زیست.

عنوان مقاله [English]

An Exemplary Lawyer's Life: Charles de Visscher (1884-1973)

نویسندگان [English]

  • François Rigaux
  • Translated by Mohsen Mohebi
مشخصات مأخذ مقاله به شرح ذیل است:
François Rigaux, An Exemplary Lawyer's Life, European Journal of International Law, oxford University Press, vol. 11, No. 4, Dec. 2000, pp. 877-886.