مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی

نویسندگان

1 قاضی‌دیوان‌عالی‌کشور جمهوری خلق چین، عضو ارشد (Fischer Center for Global Trade and Finance) ، وابسته به دانشگاه بوند (استرالیا)

2 استاد حقوق و مدیر (Fischer Centre for Global Trade and Finance) ، وابسته به دانشگاه بوند (استرالیا).

3 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Standard of Fraud Required Under the Fraud Rule in Letter of Credit Law

نویسندگان [English]

  • Xiang Gao 1
  • Ross P. Buckley 2
  • Translated by Mashallah Bana Niasari 3
1
2
3
مشخصات مأخذ اصلی مقاله به قرار زیر است:
Gao Xiang & Ross P. Buckley, "A Comparative Analysis of the Standard of Fraud Required Under the Fraud Rule in Letter of Credit Law", 2005 Annual Suevey of Letter of Credit Law & Practice, pp. 86-126.