کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم.

چکیده

چندی است که مسئله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همة اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.
برای حل این مشکل در ماده واحدة الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطة اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی « عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.
در این مقاله به بررسی این مسئله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین‌الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می‌کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی‌توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accession to the Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women and Reservations to it

نویسنده [English]

  • Mostafa Fazaeli
چکیده [English]

During recent years, the question of accession to the convention on elimination of all forms of discrimination against women has been subject to different opinions. The fact that have given rise to this discussion is incompatibility between some substantive provisions of the convention and Islamic norms (SHARI’A).
The proposed Act for accession of Islamic Republic of Iran to the convention, for reaching to the solution of this problem, contains a general reservation according to which, I.R.I. accepts to enforce the obligations of the convention unless those which are incompatible with the Shari’a.
In this essay, from the international law perspective, the issue is dealt with, furthermore legal status and consequences of this kind of accession will be discussed. The situations of I.R.I., in the event of acceding or nonacceding to the convention are compared, while bleaving in unjustifiablity of general reservation, some recommendations are offered in the face of international reactions and pressures in the case of acceding to the convention with that general reservation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • convention
  • Accession. General Reservation
  • Observing Organs