دوره و شماره: دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، خرداد 1385 
حقوق بشر و تروریسم

صفحه 131-155

10.22066/cilamag.2006.17858

پل هافمن؛ ترجمه: علیرضا ابراهیم گل


خلاصه حکم صادره از دادگاه بخش لاهه، بخش جنایی، راجع‌به مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی، به تاریخ 23 دسامبر 2005 (2 دی ماه 1384)

صفحه 233-462

خلاصه حکم حاضر به زبانهای هلندی (زبان اصلی) و انگلیسی در سامانه اینترنتی دادگاه بخش لاهه به نشانی: http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp ...


آیین دادرسی و ادله دیوان بین‌المللی کیفری

صفحه 463-584

متن انگلیسی این سند از پایگاه اینترنتی دیوان بین‌المللی کیفری به نشانی ذیل: http://www.icc-cpi.int/asp/asprecords/ASP_1stsession.html برگرفته شده .