روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک آیا جایگزین‌های ممکن و کارآمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟

نویسندگان

1 استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه موناش (استرالیا)، عضو مرکز پژوهشی امور مالی و تجارت جهانی تیم فیشر وابسته به دانشگاه بوند (استرالیا)

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Payment for Paperless Trade: Are There Viable Alternatives to The Documentary Credit?

نویسندگان [English]

  • Emmanuel T. Laryea 1
  • Mashallah Bananiasari 2