دیوان بین‌المللی دادگستری:موضوعات منتخب دربارة مسئولیت دولت

نویسندگان

1 قاضی (انگلیسی) دیوان بین‌المللی دادگستری

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری


عنوان مقاله [English]

The International Court of Justice: Selected Issues of State Responsibility

نویسندگان [English]

  • Rosalyn Higgins 1
  • Ali Ghasemi 2
1
2