تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، رئیس کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، عضو پیوسته انستیتوی حقوق بین‌الملل

2 پژوهشگر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی


عنوان مقاله [English]

Quelques Réflexions sur la Convention sur la Protection du Patrimoine Culturel Subaquatique

نویسندگان [English]

  • Djamshid Momtaz 1
  • Mahmoud Souresrafil 2