معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیر عضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت

نویسندگان

استاد حقوق بین الملل کیفری دانشگاه لیدن هلند


عنوان مقاله [English]

Exemption from Proceedings for Peacekeepers of Non-State Parties to the Statute of ICC

نویسندگان [English]

  • Carsten Stahn
  • Translated by Seyyed Hesamedin Lesani
Carsten Stahn, “The Ambiguities of Security Council Resolution 1422 (2002)”, European Journal of International Law, Vol. 14, No 1, 2003, pp. 85-104.