کنـوانسیون مونتـرال: تجـزیه و تحلیـل بـرخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو

نویسندگان

1 مدیر مؤسسه بین‌المللی حقوق هوا و فضا ـ دانشگاه لیدن

2 عضو کانون وکلای بروکسل

3 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

The Montreal Convention: Analysis of Some Aspects of the Attempted Modernization and Consolidation of the Warsaw System

نویسندگان [English]

  • Pablo Mendes De Leon 1
  • Werner Eyskens 2
  • Translated by Mashallah Bana Niasari 3
1
2
3