آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین‌الملل: خلأها و گریزهای ذاتیِ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع‌به بیع بین‌المللی کالا

نویسندگان

دکتری حقوق از دانشکده حقوق نورث وِسترن


عنوان مقاله [English]

The Future of Electronic Contracts in International Sales: Gaps and Natural Remedies under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

نویسندگان [English]

  • Jennifer E. Hill
  • Translated by: Mostafa Elsan and Zainab Kanaani