«داوری در قراردادهای بانکی»

نویسندگان

1 استاد دانشگاه بوستون امریکا

2 پژوهشگر حقوق بین‌الملل دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی


عنوان مقاله [English]

Making Sense of Financial Arbitration

نویسندگان [English]

  • William W. Park 1
  • Translated by Mohsen Mohebi 2
1
2
William W. Park, Making Sense of Financial Arbitration, Arbitration, Finance and Insurance Special Supplement 2000 ICC International Court of Arbitration Bulletin, pp. 7 – 13.