نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین‌المللی

نویسنده

چکیده

شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، عنوان عامی است که به راهکارهای حل و فصل خصوصی اختلافات از سوی افراد اشاره دارد. این راهکارها محدود به داوری نیست، و اتاق بازرگانی بین‌المللی با تغییر در مقررات خود و عملی‌تر ساختن امکان سازش، دامنه انتخاب مراجعین و امید ایشان را به فیصله صلح‌آمیز اختلافات افزایش داده است. شیوه‌های جایگزین حل اختلاف در مقایسه با داوری ارزان‌تر و سریع‌تر بوده و از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. نقش فرد بی‌طرفی که از سوی طرفین منازعه و یا اتاق بازرگانی بین‌المللی مأمور نزدیک ساختن دیدگاه‌ها می‌شود اهمیت زیادی دارد. به نظر می‌رسد سادگی، سرعت و انعطاف‌پذیری شیوه‌های جایگزین به قواعد مختصر و مفید حاکم بر آیین رسیدگی نیز سرایت نموده است.

عنوان مقاله [English]

An Overview of Alternative Dispute Resolution in the ICC New Rules

نویسنده [English]

  • Manoochehr Tavassoli Jahromi
چکیده [English]

The ADR rules of the International Chamber of Commerce have recently come into force, substituting rules of conciliation which along with arbitration used to be employed as a settlement procedure for a long time. The new ADR rules seem to be as flexible as possible so that they allow the parties to resolve their dispute in a manner convenient to them.Compared to arbitration, ADR tend to be more expeditious and less expensive. A facilitating person called “the Neutral" who is appointed either by the parties themselves or by the ICC, attempts to bring the parties to a compromise, through a procedure that they consider to be the most appropriate one.

متن مقررات هنوز در ایران انتشار نیافته اما در پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی بین‌المللی به آدرس زیر موجود است:
www.iccwbo.org/index-adr.asp.