جهانی شدن حقوق: فرصتها و خطرات


عنوان مقاله [English]

La mondialisation du droit: Chances et risques

نویسندگان [English]

  • Mireille DELMAS – MARTY
  • Ardeshir Amirarjmand