آثار قوة قاهره و انتفای قرارداد


عنوان مقاله [English]

The effects of force Majeure and contract termination

نویسنده [English]

  • Hamidreza Nikbakht