حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری باتأکید برقضیه نیکاراگوئه


عنوان مقاله [English]

Contractual rights and the development of customary rules of procedure of International Court of Justice with an emphasis on Nicaragua Case

نویسنده [English]

  • Seyyed Ghasem Zamani