دیون منفور


عنوان مقاله [English]

?

نویسنده [English]

  • Reza Fayouzi
این مقاله توسط یکی از قضات بین‌المللی نوشته شده و توسط آقای دکتر فیوضی ترجمه گردیده است. نویسنده مقاله دارای سابقه ممتدی در محاکم بین‌المللی بوده و در آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه نیز تدریس کرده است.