ماهیت و قلمرو تعهد رفتار دولت کامله‌الوداد در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم‌‌‌ سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) یکی از موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت است که تجارت خدمات را میان اعضای سازمان، قاعده‌مند کرده است. با تصویب گاتس به‌عنوان اولین و تنها موافقت‌نامه چندجانبه‌ای که تجارت بین‌المللی خدمات را پوشش می‌دهد، سازمان جهانی تجارت، نقش خدمات را در اقتصاد جهانی به ‌رسمیت شناخت. یکی از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت و به تبع آن، گاتس، اصل عدم تبعیض است. این اصل، در چارچوب گاتس، شامل دو مؤلفه است: تعهد رفتار دولت کامله‌الوداد و تعهد رفتار ملی. ماده 2 گاتس با تأکید بر لزوم رفتار دولت کامله‌الوداد نسبت به خدمات و عرضه‌کنندگان خدمات به‌طوری‌که از رفتار درمورد خدمات و عرضه‌کنندگان خدمات مشابه دیگر اعضا نامطلوب‌تر نباشد، تعهد به رفتار دولت کامله‌الوداد را محترم و الزامی می‌شمارد؛ این رفتار باید فوراً و بدون قیدوشرط به دیگر اعضا تسری یابد. یک عضو به شرطی می‌تواند به اقدامی مغایر با دولت کامله‌الوداد ادامه دهد که چنین اقدامی در ضمیمه مربوط به معافیت‌های ماده 2 فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد. همچنین در مواد 14 و 14 مکرر و دیگر مواد گاتس به برخی معافیت‌های دیگر تصریح شده است که در ضمن این پژوهش به آن‌ اشاره خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature and the Scope of MFN Obligation under GATS

نویسندگان [English]

 • Ghasem Zamani 1
 • Mehryar Rashedi 2
1
2
چکیده [English]

The General Agreement on Trade in Services (GATS) is one of the WTO agreements that regulates trade in services among members of WTO. WTO recognized the important role of services in the global economy by adopting the GATS, which is the first and the only multilateral agreement covering international trade in services. One of the basic principles of WTO and GATS is Non-Discrimination principle. Non-Discrimination under the GATS consists of two elements; Most-Favored-Nation (MFN) and National Treatment (NT) obligations. Article II of the GATS enshrines the MFN obligation which requires no less favorable treatment among different WTO Members than that is accorded to like services or service suppliers of any other country. This treatment shall accord immediately and unconditionally. A Member may maintain a measure inconsistent with MFN provided that such a measure is listed in and meets the conditions of the Annex on Article II Exemptions. MFN, also, has some exemptions which stipulate the GATS provisions. The general exceptions justifying discriminatory measures contained in Articles XIV and XIV bis of the GATS, apply to general obligations and specific commitments. Additional exemptions to the MFN obligation are scattered across the GATS and will be discussed separately in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • WTO
 • GATS
 • Services
 • Non-Discrimination
 • MFN
 •  منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • بیگ‌زاده، ابراهیم؛ حقوق سازمان‌های بین‌المللی، مجد، 1389.
  • شیروی، عبدالحسین؛ حقوق تجارت بین‌الملل، چاپ دوم، سمت، 1390.
  • موسوی ­شفائی، سید‌مسعود؛ هژمونی امریکا در عصر نومحافظه‌کاران، انتشارات دانشگاه سمنان، 1388.

   

  ـ مقاله

  • کوتیر، توماس و ماتیاس اوش؛ «تبعیض مستقیم و غیرمستقیم در حقوق سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا»، ترجمه: مهریار راشدی، ویژه‌نامه مجله حقوقی بین‌المللی، زمستان 1391.
  • گالاچر، اسکات؛ «موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی»، ترجمه: مسعود کمالی ­اردکانی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 39، 1387.

   

  ب) انگلیسی

  - Books and Articles

  • Bhala R., International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice, LexisNexis, Third edition, 2007.
  • Brown E. et al, “How We Got Here: The Road to GATS”, Progress in Development Studies, No. 8, 2008.
  • Cheong C. et al., Handbook on China's WTO Accession and Its Impacts, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2003.
  • Cole T., “The Boundaries of Most Favored Nation Treatment in International Investment Law”, Michigan Journal of International Law, vol. 33, 2012.
  • Cossy M., “Determining ‘likeness’ under the GATS: Squaring the Circle?”, WTO Economic Research and Statistics Division, 2006.
  • Cottier T. et al., Regulatory Barriers and the Principle of Non-discrimination in World Trade Law, University of Michigan Press, 2000.
  • Dinwoodie G. & Dreyfuss R., A Neofederalist Vision of TRIPS: The Resilience of the International Intellectual Property Regime, Oxford University Press, 2012.
  • Haynes J. et al., World Politics: International Relations and Globalisation in the 21st Century, Routledge, 2013.
  • Herdegen M., Principles of International Economic Law, Oxford University Press, 2013.
  • Hibbert E., “The New Framework for Global Trade in Services – All about GATS”, The Service Industries Journal, Volume 23, 2003.
  • Hocking B. & McGuire S., eds., Trade Politics: International, Domestic, and Regional Perspectives, Routledge, 1999.
  • Hornbeck S. K., “The Most-Favored-Nation Clause in Commercial Treaties: Its Function in Theory and in Practice and Its Relation to Tariff Policies”, Bulletin of the University Of Wisconsin: Economics and Political Science Series, vol. 6, 1910.
  • Horn H. & Mavroidis M., “Economic and Legal Aspects of the Most-Favored-Nation Clause”, European Journal of Political Economy, vol. 17, 2001.
  • ILC Yearbook 1978, vol. II, Part Two, 16, United Nations Publication, New York, 1979.
  • Jackson J., The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations, MIT Press, Second Edition, 1997.
  • Keohane R., After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, New Jersey, Princeton University Press, 2005.
  • Keohane R., “Reciprocity in International Relations”, International Organization, vol. 40, 1986.
  • Krajewski M., National Regulation and Trade Liberalization in Services, Kluwer Law International, 2003.
  • Lampe M., “How much Trade Liberalization Was There in the World before and after Cobden-Chevalier?”, Paper presented to the Conference “New Perspectives on the Great Specialization in the Nineteenth Century: Growth, Welfare and Interdependence” at UC Davis, May 6 – 7, 2011.
  • Lee Y.S., “Bilateralism under the World Trade Organization”, Northwestern Journal of International Law & Business, vol. 26, Issue 2, 2006.
  • OECD, GATS: The Case for Open Services Markets, 2002.
  • Ortino F. & Petersmann E. U., eds., The WTO Dispute Settlement System 1995 – 2003, Kluwer Law International, 2004.
  • Macrory P. et al., eds., The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis, Springer, vol. I, 2005.
  • Rubin S., “Most-Favored-Nation Treatment and the Multilateral Trade Negotiations: A Quiet Revolution”, Maryland Journal of International Law, vol. 6, 1981.
  • Sauvant P., ed., Appeals Mechanism in International Investment Disputes, Oxford University Press, 2008.
  • Schill S., The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge University Press, 2009.
  • Stewart P., The Gatt Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992), Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993.
  • Stewart P., The Gatt Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1994), Kluwer Law International, vol. IV, 1999.
  • Stiglitz E. J., Globalization and Its Discontents, W. W. Norton & Company, London, 2002.
  • Subedi P., International Investment Law: Reconciling Policy and Principle, Hart Publishing, 2012.
  • Trebilcock M. & Howse R., The Regulation of International Trade, Routledge, 3rd Edition, 2005.
  • Trebilcock M. et al, The Regulation of International Trade, Routledge, Fourth Edition, 2013.
  • Ustor E., The Most-Favoured-Nation Clause in the Law of Treaties, Yearbook of the International Law Commission, vol. II , 1968.
  • Van den Bossche P. & Zdouc W., The Law and Policy of the World Trade Organization: Text Cases and Materials, Cambridge University Press, 3rd edition, 2013.
  • Wouters j. & De Meester b., The World Trade Organization: A Legal and Institutional Analysis, Intersentia, 2007.
  • WTO, The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Cambridge University Press, Seventeenth printing, 2010.
  • Yanai A., “The Function of the MFN Clause in the Global Trading System”, IDE APEC Study Centre, Working Paper Series 01/02 – No. 3, 2002.
  • Zimmerman J., Interstate Economic Relations, State University of New York Press, 2004.

   

  - Documents, Awards and Reports

  • Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/R - WT/DS142/R, 11 February 2000.
  • Canada – Certain Measures Affecting The Automotive Industry, WT/DS139/AB/R & WT/DS142/AB/R, 31 May 2000.
  • Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations.
  • European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos -Containing Products, WT/DS135/AB/R, 12 March 2001.
  • European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/R, 9 September 1997.
  • European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/R/ECU, 22 May 1997.
  • European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/R/USA, 22 May 1997.
  • Services Sectoral Classification List, MTN.GNS/W/120, 10 July 1991.
  • UNCTAD, Most-Favoured-Nation Treatment, 2010.
  • United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930, L/6439 - 36S/345, 7 November 1989.
  • WTO,Services Schedules:Guide to reading the GATS schedules of specific commitments and the list of article II (MFN) exemptions.
  • WTO, Protocol on the Accession of the Kingdom of Saudi Arabia, Cambridge University Press, 2005.