کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق‌و‌علوم‌سیاسی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق‌و‌علوم‌سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

نانوفناوری نظامی، یکی از انواع حضور فناوری‌های نو در فضای مخاصمات مسلحانه تلقی می‌‌شود. اگرچه فلسفه اولیه توسعه نانوفناوری در صنایع نظامی برای استفاده در نبردهای شهری تنظیم شده بود، با تأثیر فزاینده آن بر تمامی جنبه‌های علوم و صنایع نظامی، اینک در تمامی انواع مخاصمات مسلحانه به‌کار می‌رود. بدون شک، این توسعه کاربرد نانوفناوری نظامی در سالیان گذشته، موجب تلفات عمده غیرنظامیان و اهداف غیر‌نظامی شده است به‌گونه‌ای که رعایت قواعد بین‌المللی بشردوستانه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بااین‌حال، چالش‌ها و خلأهای عمده‌ای مطرح است مانند اینکه چگونه می‌توان اصول مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه را با استفاده از نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصماتی تطبیق داد؟ یا اینکه آیا هم‌اکنون قواعدی در حقوق بین‌الملل، برای محدود‌کردن کاربرد نانوفناوری نظامی وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین ‌صورت است که اگرچه ‌اینک معاهده خاص بین‌المللی در زمینه کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه مخاصماتی وجود ندارد، از یک‌سو می‌توان با توسعه اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، چون اصل عدم تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و اصول منع آسیب غیرضروری و منع آسیب به محیط‌زیست و از سوی دیگر، با اتکا به محدود‌سازی ارادی، کنترل پیشگیرانه و حقوق نرم به تنظیم کاربرد نانوفناوری نظامی در فضای مخاصماتی و به تبع آن، احترام بیشتر دولت‌ها به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه در فضای مخاصماتی پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Usages of Military Nanotechnology in Light of International Humanitarian Law

نویسندگان [English]

 • Abbas Tadayoni 1
 • Seyyed Mostafa Kazerooni 2
1
2
چکیده [English]

Military Nanotechnology is defined as one of the new technologies present in armed conflict areas. Although the basic philosophy of nanotechnology development in military industries was set up for urban combat, gradually its cumulative effect on all aspects of military science and industries has enabled us to understand military nanotechnology in all types of armed conflicts. No doubt, the development of military nanotechnology in the past years has led to major casualties to civilians and civilian targets that the observance of international humanitarian law seems inevitable. However, there are major challenges and gaps such as how to adjust certain principles of international humanitarian law with military nanotechnology in armed conflicts or whether there are relevant rules in international law for limiting the use of military nanotechnology. The conclusion of the current study shows that although there isn’t any certain international convention in the field of military nanotechnology in armed conflict situations, but at the one hand, it is possible to develop principles of international humanitarian law such as the principle of distinction between combatant and non-combatant, the principle of causing serious damage to the natural environment, principle on unnecessary suffering and on the other hand, by relying on voluntary limitation, proactive control and soft law, we can regulate the military nanotechnology in armed conflict situations and consequently we can see a greater respect of international humanitarian law among States.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Nanotechnology
 • International humanitarian law
 • Principle of Distinction
 • Principle of Causing Serious Damage to Natural Environment
 • Principle on Unnecessary Suffering؛  
 • الف) فارسی

  ـ کتاب

  • ابراهیم‌نژاد، محمد؛ آشنایی با تسلیحات غیرکشنده، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1386.
  • ساعد، نادر؛ حقوق خلع‌سلاح و حاکمیت دولت‌ها، خرسندی، 1388.
  • شریفی ‌طراز‌کوهی، حسین؛ حقوق بشردوستانه بین‌المللی، میزان، 1390.
  • ضیایی ‌بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل بشردوستانه، چاپ دوم، گنج دانش، 1392.
  • کاسسه، آنتونیو؛ نقش زور در روابط بین‌الملل، ترجمه: مرتضی کلانتریان، آگه، 1375.
  • ممتاز، جمشید و امیر‌حسین رنجبریان؛ حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتارجمعی، میزان، 1387.
  • ممتاز، جمشید؛ حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتارجمعی، ترجمه و تحقیق: امیر‌حسین رنجبریان، میزان، 1390.
  • مهاجرانی، میر‌سعید؛ تبدیل صنایع نظامی (مفاهیم، روش‌ها و تجارب عملی)، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، 1381.

   

  ـ مقاله

  • البرزی ورکی، مسعود؛ «نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 31، 1383.
  • آشوری، «ایران، معرفی: نانوفناوری چیست؟» مجله کتاب ماه علوم و فنون، شماره 101، 1387.
  • افتخاری، اصغر و مهدی کامکار؛ «جنگ‌های آینده و فناوری پیشرفته (اولویت‌بندی نسل بعدی توانمندی‌ها)»، فصلنامه نگرش راهبردی، شماره 89 و 90، 1387.
  • ادیت، براون‌ویس؛ «حفاظت از محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آینده در پرتو رأی مشورتی 1996 دیوان بین‌المللی دادگستری»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 59، 1380.
  • بیگدلی، محمدرضا؛ «نگرشی بر مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 13، زمستان 1383.
  • حسین‌زکی، ناظر؛ «حمایت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه»، در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی با همکاری نشر میزان، 1392.
  • حسینی ‌اکبرنژاد، حوریه؛ «جنگ علیه حقوق جنگ؛ ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 40، 1388.
  • جان‌فشان، بیتا؛ «نانوتکنولوژی: فرصت‌ها و ریسک‌ها: بیمه‌پذیری فناوری‌های نوظهور»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 93، 1384.
  • جوانمردی، محمد ودیگران؛ «رتبه‌بندی حوزه‌های مختلف ریسک زیست‌محیطی و سلامت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31، 1392.
  • دوسوالد ـ بک؛ «اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی در جنگ‌های آینده (قسمت اول)»، ترجمه: حسین شریفی ‌طراز‌کوهی، مجله سیاست دفاعی، شماره 32 و 33، 1379.
  • دوسوالد ـ بک، لوییس؛ «اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی در جنگ‌های آینده (قسمت دوم)»، ترجمه: حسین شریفی طرازکوهی، مجله سیاست دفاعی، شماره 34، 1380.
  • رمضانی ‌قوام‌آبادی، محمد‌حسین؛ «بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست‌محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40، 1392.
  • زمانی، سید‌قاسم و سیدرضا رفیعی؛ «کاربرد سلاح‌های حاوی اورانیوم ضعیف‌شده از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 49، 1392.
  • ساعد، نادر؛ «چالش‌های فراروی حقوق بشردوستانه در جنگ پست مدرن»، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 66، 1388.
  • ساعد، نادر؛ «منع مطلق سلاح هسته‌ای: نظم حقوقی در حال گذار»، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 58، 1386.
  • سلطانی، علی‌محمد و سیدسپهر قاضی‌نوری؛ «به کارگیری ماتریس TOWS در استخراج استراتژی‌های ملی نانو تکنولوژی در ایران»، دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری، در مجموعه مقاله‌های همایش علمی ـ کاربردی نانو تکنولوژی، انقلاب صنعتی آینده، جلد اول، مجموعه مقاله‌های بخش سیاست‌گذاری، علوم پایه، نانوتیوب، علوم زیستی، پژوهه،1380 .
  • شافع، میر‌شهبیز، «رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای»، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، شماره 41، 1377.
  • شجاع، جواد؛ «درآمدی بر کاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 40، 1388.
  • عرفان‌منش، محمد‌امین و فرشته دیدگاه؛ «بررسی سهم کشورهای جهان از تولید علم در حوزه علوم و فناوری نانو در پژوهش‌های بین‌المللی (پایگاه آی.اس.ای)»، فصلنامه اطلاع‌شناسی، شماره 30، 1389.
  • کنعانی، محمد‌هاشم؛ «نانوتکنولوژی: کاربردها و چالش‌ها، مجله اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی»، بهمن، شماره 4، 1386.
  • لیزل، جان؛ «نانوتکنولوژی، منافع و خطرات»، مجله مکاتبه و اندیشه، شماره 25، 1385.
  • مظاهری اسدی، مهناز و آزاده غلامی ‌قوام‌آباد؛ «نانوتکنولوژی، مخاطرات بهداشتی و محیط‌زیستی»، فصلنامه راهبرد، شماره 55، 1389.
  • معاونت پژوهش و تولید علم، «نقد و تحلیل کتاب نانوفناوری و جنگ‌های مدرن: ظرفیت‌ها و موانع»، فصلنامه نگرش راهبردی، شماره 89 و 90، 1387.
  • موسوی ثابت، سید‌رضا؛ «لزوم حمایت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه»، در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی با همکاری نشر میزان، 1392.
  • میرزایی، سید‌احمد؛ «تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های دیپلماسی کنترل تسلیحات بیولوژیک»، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 75، 1390.

   

  ـ تارنما

  • https://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=279518, (last visited: 11/10/2014).
  • http://javanonline.ir/fa/mobile/660163, (last visited: 31/12/2014).
  • http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view= article&id=321:2014-08-05-06-14-42&catid=83&Itemid=560.
  • http://www.mehrnews.com/news/2335400/. p. 1(last visited: 22/1/2015).
  • http://elmi.basijasatid.ir/?q=node/741, (last visited: 22/1/2015).

   

  ب) انگلیسی

  Books

  ·       Abbott, Kenneath, W. and Marchant, Gary. E. and Corley, Elizabeth, A Soft Law Oversight Mechanisms for Nanotechnology, JuriMetrics 2012.

  ·       Allhoff, Fritz; Lin, Patrick; Moore, Daniel, What Is Nanotechnology and Why Does It Matter: From Science to Ethics, Wiley, 1st ed, 2010.

  • Allhoff, Fritz and Lin, Patrick, Moore, Daniel, Nanotechnology & Society: Current and Emerging Ethical Issues, Springer Science & Business Media, 2008.
  • Committee on International Security and Arms Control, National Academy of Sciences, The Future of U.S. Nuclear Weapons Policy, National Academies Press, 1997.
  • Nasu, Hitoshi, “Nanotechnology and the Law of Armed Conflict”, in New Technologies and the Law of Armed Conflict, Springer Publication, 2014.
  • Ngo, Christian; van de Voorde, Marcel, Nanotechnology in a Nutshell: From Simple to Complex Systems, Springer Science & Business Media, 2014.
  • O’Riordan, Timothy, Interpreting the Precautionary Principle, Routledge, 2013.
  • Pelley, Jennifer and Saner, Marc, International Approaches to the Regulatory Governance of Nanotechnology, Carleton University School of Public Policy and Administration, April 2009.
  • Plows, Alexandra and Reinsborugh, Michael, “Nanobiotechnology and Ethics: Converging Civil Society Discourses”, in Emerging Conceptual, Ethical and Policy Issues in Bionanotechnolgy, 2008.
  • Prasad, S. K., Advanced Nanotechnology, Discovery Publishing House, 2008.
  • Ramachandran, Gurumurthy, Assessing Nanoparticle Risks to Human Health, William Andrew, 2011.
  • Rocci, Luppicini, Handbook of Research on Technoethics, IGI Global, 2008.
  • Roco, Mihail C., Bainbridge, William Sims, Nanotechnology: Societal Implications: I: Maximising Benefits for Humanity; II: Individual Perspectives, vol. 2, Springer Science & Business Media, 2007.
  • Selgelid, Michael J. and Rappert, Brian, On the Dual Uses of Science and Ethics: Principles, Practices, and Prospects, ANU Press, 2013.
  • Tannenwald, Nina, The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons Since 1945, Cambridge University Press, 2007.
  • Theodore, Louis and Kunz, Robert G., Nanotechnology: Environmental Implications and Solutions, John Wiley & Sons, 2005.
  • Wolf, Edward L.; Medikonda, Manasa, Understanding the Nanotechnology Revolution, John Wiley & Sons, 2012.

  ·       Altmann Jürgen and Mark A. Gubrud, “Military, Arms Control, and Security Aspects of Nanotechnology”, D. Baird, A. Nordmann & J. Schummer (eds.), Discovering the Nanoscale, Amsterdam: IOS Press, 2004.

  ·       Altman, Jürgen, NanoTechnology and Preventive Arms Control, Deutsche Stiftung Friedensforschung DSF, Universität Dortmund, Germany, 2005.

  ·       Altmann, Jürgen, Military Nanotechnology: Potential Applications and Preventive Arms Control, Routledge, 2007.

  ·       Bennett-Woods, Deb, Nanotechnology: Ethics and Society, CRC Press, 2008.

  ·       Bhushan, Bharat, Springer Handbook of Nanotechnology, vol. 1, Springer Science & Business Media, 2004.

  ·       Bonča, Janez; Kruchinin, Sergei, Nanotechnology in the Security Systems, Springer, 2015.

  ·       Boutruche, Théo, Current Challenges in the Legal Regulation of the Methods of Warfare, Proceedings of the Bruges Colloquium Technological Challenges for the Humanitarian Legal Framework, 21-22 October 2010.

  ·       Brune, Harald et al, Nanotechnology: Assessment and Perspectives, Springer Science & Business Media, 2006.

  ·       Chou, Hsun-Wen, Nanotoxicology: From Nano Titanium Dioxide Particle Size Effect on Ceriodaphnia Dubia to Death Mechanism, ProQuest, 2008.

  ·       Crowe, Jonathan; Scheuber, Kylie Weston, Principles of International Humanitarian Law, Edward Elgar Publishing, 2013.

  ·       Dana, David A., The Nanotechnology Challenge: Creating Legal Institutions for Uncertain Risks, Cambridge University Press, 2011.

  ·       De la Fuente, Jesus M. and Grazu, V., Nanobiotechnology: Inorganic Nanoparticles v. Organic Nanoparticles, Elsevier, 2012.

  ·       Faunce, Thomas, Nanotechnology for a Sustainable World: Global Artificial Photosynthesis as Nanotechnology’s Moral Culmination, Edward Elgar Pub, 2012.

  ·       Hays, Sean A., Scott Robert, Jason, Miller, Clark A. and Bennett, Ira, Nanotechnology, the Brain, and the Future, Springer Science & Business Media, 2012.

  ·       Heintschel von Heinegg, Wolff, International Humanitarian Law Facing New Challenges, Springer Publishing, 1st Edition, 2007.

  ·       Hildering, Antoinette, International Law, Sustainable Development and Water Management, Eburon Uitgeverij B. V., 2004.

  ·       Houdy, Philippe; Lahmani, Marcel and Marano, Rancelyne, Nanoethics and Nanotoxicology, vol. 4, Springer Science & Business Media, 2011.

  ·       Hull, Matthew and Bowman, Diana, Nanotechnology Environmental Health and Safety: Risks, Regulation, and Management, William Andrew, 2014.

  ·       Jha, A. R, MEMS and Nanotechnology-Based Sensors and Devices for Communications, CRC Press; 1st ed, 2008.

  ·       Kosal. E, Margaret, Anticipating the Biological Proliferation Threat of Nanotechnolgy: Challenges for International Arms Control Regimes.

  ·       Kosal. E, Margaret, “Applying Nanotechnology to Revolutionary Chemical and Biological Countermeasures”, in Nanotechnology for Chemical and Biological Defense, Springer Publications, 2009.

  ·       Krishna, Kant, Computer-Based Industrial Control, 2/e, PHI Learning Pvt. Ltd., 2010.

  ·       Lansdown, Alan B. G., The Carcinogenicity of Metals: Human Risk through Occupational and Environmental Exposure, Royal Society of Chemistry, 2013.

  ·       Lele, Ajey, Strategic Technologies for the Military: Breaking New Frontiers, SAGE Publications India, 2009.

  ·       Lin, Patrick, “Nanotechnology Bound: Evaluating the Case for More Regulation”, in NanoEthics, Springer Publication, 2007.

  ·       Maclurcan, Donald and Radywyl, Natalia, Nanotechnology and Global Sustainability, CRC Press, 2011.

  ·       Mansoori, G. Ali; George, Thomas F. Assoufid, Lahsen and Zhang, Guoping, Molecular Building Blocks for Nanotechnology: From Diamondoids to Nanoscale Materials and Applications, Springer Science & Business Media, 2007.

  ·       Monteiro-Riviere, Nancy A., Lang Tran, C., Nanotoxicology: Characterization, Dosing and Health Effects, CRC Press.

  ·       Montini, Massimiliano; Bogdanovic, Slavko, Environmental Security in South-Eastern Europe: International Agreements and Their Implementation, Springer Science & Business Media, 2011, p. 119, Press, 2007.

   

  Articles

  ·       Auffan, Mélanie, et al., “Towards a Definition of Inorganic Nanoparticles from an Environmental, Health and Safety Perspective”, 4 Nature Nanotechnology, 2009.

  ·       Asaro, Peter, “On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation, and the Dehumanization of Lethal Decision-Making”, International Review of the Red Cross, No. 886, 2012.

  • Backstrom, Alan, Henderson, Ian, “New Capabilities in Warfare: an Overview of Contemporary Technological Developments and the Associated Legal and Engineering Issues in Article 36 Weapons Reviews”, International Review of Red Cross, vol. 94, No. 886, Summer 2012.
  • Breggin, Linda et al., “Securing the Promise of Nanotechnologies: Toward Transatlantic Regulatory Cooperation”, 2009.
  • Cameron, James, Abouchar, Juli, “The Precautionary Principle: A Fundamental Principle of Law and Policy for the Protection of the Global Environment”, Boston College International and Comparative Law Review, vol. 14, Issue 1, 1991.
  • Carrol-Mayer, Moira and Stahl Carsten, Berend, “The Wild West: Nanotechnological Weaponry and the Rule of Law on the Battlefield”, 20thBILETA Conference: Over-Commoditized; Over-Centralized; Over- Observed: the New Digital Legal World? Queen’s University of Belfast, April 2005.
  • Herndon, Robert B., “Operations in Afghanistan: The CJTF-180 Method of Orchestrating Effects toAchieve Objectives”, Field Artillery Journal, January-February 2004.
  • ICRC Editorial, “Science Cannot be Placed above Its Consequence”, International Review of Red Cross, vol. 94, No. 886, 2012.
  • Greenwood, Christopher, “The Advisory Opinion on Nuclear Weapons and the Contribution of the International Court to International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, No. 316, 1997.
  • Lamprou, Anna, “Nanotechnology Regulation: Policies Proposed by Three Organizations for the Reform of the Toxic Substances Control Act”, Centre for Contemporary History and Policy, Philadelphia (U.S.A), 2010.
  • Lawand, Kathleen, “Reviewing the Legality of New Weapons, Means and Methods of Warfare”, International Review of the Red Cross, vol. 88 No. 864, 2006.
  • Nasu, Hitoshi and Faunce, Thomas, “Nanotechnology and the International Law of Weaponry: Towards International Regulation of Nano Weapons”, Journal of Law, Information and Science, vol. 20, 2009/2010.
  • Pinson, Robert D., “Is Nanotechnology Prohibited by the Biological and Chemical Weapons Conventions”, Berkeley Journal of International Law, vol. 22, Issue 2, 2004.
  • Rifkin, Jeremy and Sale, Kirkpatrick, Bailey, Ronald, “Rebels against the Future: Witnessing the Birth of the Global Antitechnology Movement”, Reason Online, Feb. 28, 2001, at: http://reason.com/rb/rb022801.html
  • Sutton, Victoria, “Military Technologies, Nanotechnology and Law: Using Nano-Science Fiction as An Analytical Tool”, 2010.
  • Schmitt, Michael N, “Effects-based Operations and the Law of Aerial Warfare”, Washington University Global Studies Law Review, vol. 5, Issue 2, 2006.
  • Vanda, Lamm, “Protection of Civilian Nuclear Installations in Time of Armed Conflicts”, https://www.oecd-nea.org/law/nlb/nlb-72/029_038.pdf.

  ·       Howard, Sean, “Nanotechnology and Mass Destruction: The Need for an Inner Space Treaty”, http://www.acronym.org.uk/dd/dd65/65op1.htm.

   

  Websites

  • http://www.permanent.com/human-extinction-biotechnology-nano.html, (last visited: 11/9/2014).
  • http://www.foresight.org/Conference/MNT05/Papers/Gubrud/index. html, (last visited 04/8/2014).
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_winter, (8/9/2014).
  • http://www.washingtonpost.com/national/nationalsecurity/supercompute-offertoolsfornucleartestingandsolvingnuclearmysteries/2011/10/03/gIQAjnngdM_story.html, (last visited: 13/11/2014).
  • http://crnano.typepad.com/crnblog/2005/03/military_uses_o.html, (last visited: 21/12/2014).
  • http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/835-briefing-note-ii-the-llegality -f-israels-use-of-dime-weapons, (last visited: 5/7/2014)
  • http://crnano.typepad.com/crnblog/2005/03/military_uses_o.html, (last visited: 21/12/2014).
  • https://www.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v1_cha_chapter20_rule 70, last visited 25/12/2014)
  • https://www.icrc.org/eng/war-and-law/conduct-hostilities/environmentwarfare/ overview-environment-and-warfare.htm, (last visited: 12/9/2014).
  • https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule43, (last visited: 21/10/2014).
  • https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf, (10/9/2014).
  • http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=677, (14/4/2014).
  • http://www.globalresearch.ca/the-devastating-consequences-of-israeli-weapons-testing/23686, (last visited: 22/1/2015).
  • https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jmau.htm, (last visited: 22/1/2015).

   

  Documents

  • The 2010 North Atlantic Treaty Organization New Strategic Concept Paper.
  • National Nanotechnology Initiative– Research and Development Supporting the Next Industrial Revolution– Supplement to the President’s FY 2004 Budget, Washington DC, National Science and Technology Council, Committee on Technology, Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering, and Technology, August 2003; available at nano. gov/nni04_budget_supplement.pdf (17 Nov. 2003).
  • UNESCO’s Report (SHS-2006/WS/10 REV. 2) on “The Ethics and Politics of Nanotechnology”, 2006.
  • Tenth Nanoforum Report, “Nanotechnology and Civil Security”, June 2007, also available on: http://www.nanowerk. com/nanotechnology/ reports/reportpdf/report72.pdf (last visited: 21/12/2014).
  • UN Gaza Report, above n 1, 251–253; Richard Falk, Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories: Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied Since 1967, UN Doc A/HRC/10/20 (11 February 2009).
  • ICRC, “International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts”, Document Prepared by the International Committee of the Red Cross for the 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, Switzerland, 26–30 November 2007; International Review of the Red Cross, vol. 89 Number 867, September 2007.
  • Evans, J., “Draft Report Amendments 197- 339: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipments (Recast)”, European Parliament, Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, 19 March 2010.
  • ICJ, Nuclear Weapons Case, Advisory Opinion, para. 238.
  • ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić Aka, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeal on Jurisdiction, Appeals Chamber, 2 October 1995, Case No. IT-94-1-1-AR72, para. 119.
  • Declaration Agenda for Humanitarian Action Resolutions adopted in 28th International Conference of the Red Cross and Red Crescent Geneva, 2-6 December 2003, Final Goal 2. 5.
  • ICRC’s Rule 70. Weapons of a Nature to Cause Superfluous Injury or Unnecessary Suffering.
  • PCIJ’s Case Concerning the Factory at Chorzow (Claim for Identity) (The Merits) Ser. A. No. 17(1928).
  • The ICRC Commentary Report in 1987 of article 56.
  • Treaty on the Prohibition of Nanotechnological Exploration and Engineering of Inner (Atomic and Molecular) Space.
  • International Committee of Red Cross, International Humanitarian Law and the Challenge of Contemporary Armed Conflicts, 2012.
  • UNGA Res. 37/98 D, “Provisional Procedures to Uphold the Authority of the 1925 Geneva Protocol”, 13 December 1982.
  • Special Report on Emerging Technologies and Their Impact on Arms Control and Non-Proliferation.
  • United Nations Framework Convention on Climate Change
  • United Nation General Assembly’s Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict (A/HRC/12/48), adopted on 25 September 2009.
  • The WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCT)
  • American Council for the United Nations University’s Millennium Project, “Environmental Pollution and Health Hazards Resulting from Military Uses of Nanotechnolgy”, 2004,
  • A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare