چالش های کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کنوانسیون سنگاپور با هدف ایجاد یک نظام حقوقی الزام‌آور برای اجرای سازش‏‏‌نامه‌های بین‌المللی ناشی از میانجیگری در اوت ٢٠١٩ توسط ٤٦ کشور ازجمله ایران امضا و در سپتامبر ٢٠٢٠ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون با چالش‏‌ها‏ی عمده‌ای مواجه است که می‌تواند منجر به شکست آن در توسعة میانجیگری در تجارت بین‌الملل شود. بررسی این چالش‏‌ها‏ برای کشورهایی که قصد الحاق به کنوانسیون سنگاپور را دارند، ازجمله ایران، مهم و ضروری است. این مقاله مشکلات و اختلاف­نظرهایی را که در تدوین کنواسیون مطرح شد و همچنین عللی که می‌تواند آیندة این کنوانسیون را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد، ترسیم می­کند و سپس به بیان مزایا و معایب الحاق احتمالی ایران می‌پردازد. نتیجه‌گیری از بحث بیان می‌دارد که ایران ابزار و بستر قانونی لازم را در رابطه با میانجیگری تجاری بین‌المللی ندارد و لذا برای الحاق به کنوانسیون سنگاپور، ابتدا باید این بستر با الهام­گرفتن از قانون نمونة میانجیگری آنسیترال فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges Facing Singapore Convention on Mediation and the Possible Accession of Iran

نویسنده [English]

 • Ali Moghadam Abrishami
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Singapore Convention on Médiation was signed by 46 countries, including Iran, in August 2019 and came into force in September 2020. The promulgation of the Convention aims to provide an effective mechanism, akin to the New York Convention, for enforcing settlement agreement resulting directly from mediation. The process and result of negotiations indicate that the future of the Convention is uncertain. The unwillingness of the EU, European countries, and Japan on the one hand, and the lack of cultural and legal foundations in a given country that may consider the ratification of the Convention, on the other hand, may amount to the unsuccessful application of the Convention. This article illustrates problems and controversies raised at the time of drafting the Singapore Convention. It also demonstrates the advantages and disadvantages of the possible ratification in Iran. It concludes that the Iranian legal system is currently lacking a legal basis in terms of commercial mediation, and hence before the possible accession, Iran should adopt a legal framework for commercial mediation by inspiriting from UNCITRAL Model Law on Mediation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Singapore Convention
 • Settlement Agreements
 • Mediation
 • Iran
 • Dispute Resolution
 • UNCITRAL
 • منابع:

  - Books

  • David D. Caron and Others (eds). Practicing Virtue: Inside International Arbitration. OUP, 2015.
  • Bush, R. and Folger, J., The Promise of Mediation, Jossey-Bass, San Francisco, 2005.
  • De Palo. Giuseppe and Mary B. Trevor. (eds.) EU Mediation Law and Practice. OUP, 2012.
  • Nadja A. and Shouyu Chong, The Singapore Convention on Mediation: A Commentary, Kluwer Law International BV, 2019.
  • Steffek, F. Unberath, H., Regulating Dispute Resolution: ADR and Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, 2014.

   

  - Articles

  • Echandi R. and Priyanka Kher, "Can International Investor–State Disputes be Prevented? Empirical Evidence from Settlements in ICSID Arbitration", ICSID Review, 29, Issue 1, 2014.
  • Harold I. A., "New Singapore Convention on Cross-Border Mediated Settlements: Key Choices". Mediation in International Commercial and Investment Disputes (Catharine Titi & Katia Fach-Gomez (eds.) Oxford University Press, 2019. (Forthcoming). 2018.
  • Joubin-Bret A. and Barton Legum, "A Set of Rules Dedicated to Investor–State Mediation: The IBA Investor–State Mediation Rules". ICSID Review, Vol. 29, Issue 1. 2014.
  • Moghaddam Abrishami, A., "Singapore Convention on Mediation: Should Iran Follow the Position of Qatar?" Arab Law Quarterly, Vol. 36, 2020.
  • F., "The IBA’s Investor–State Mediation Rules and the ICSID Dispute Settlement Framework". ICSID Review, Vol. 29, Issue 1. 2014.
  • S. I., "Realizing Rationality: An Empirical Assessment of International Commercial Mediation", Wash. & Lee L. Rev.Vol. 73. 2016.
  • S. I., "Beyond International Commercial Arbitration-The Promise of International Commercial Mediation", Wash. UJL & Pol'y,Vol. 45. 2014.
  • Schnabel T., "The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements". Disp. Resol. LJ, Vol. 19. 2019.

   

  - Electronic Documents

  • United Nations General Assembly. Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its sixty-fourth session. A/CN.9/934. 27 July 2016. Available at: https://undocs.org/en/A/CN.9/867
  • UNGA (n16) UN Doc A/CN.9/934.
  • The 2008 International Arbitration Survey: The Evolution of International Available at: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/ media/ arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey---The-Evolution-of-International-Arbitration-(2).

   

  - Treaties

  • United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation. New York. 2018.
  • The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958.

   

  - Websites