بررسی تطبیقی جرم‌انگاری قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در حال حاضر، اصلی‌ترین سند بین‌المللی در حوزۀ قاچاق انسان، «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان» است که برای نخستین بار تعریف مشخصی از قاچاق انسان ارائه داده است. در ایران نیز در 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با هدف رفع نواقص موجود در این قانون، «لایحۀ مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» در اسفند 1397 به تصویب هیئت ‌وزیران رسید که در صورت تصویب، قوانین مغایر ازجمله قانون 1383 نسخ خواهد شد. بررسی تطبیقی عناصر جرم قاچاق انسان در پروتکل قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و لایحۀ اخیر، کاستی‌های موجود در قوانین داخلی را آشکار می‌نماید و امکان رفع آن در لایحۀ جدید را ممکن می‌سازد. علی­رغم برخی اصلاحات، کماکان ایرادات متعددی به این لایحه وارد است. با توجه به امکان تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل‌های آن در مجلس، شناسایی و رفع خلأهای موجود و تطابق تعاریف ارائه ­شده در این لایحه با پروتکل قاچاق انسان، این لایحه را از اصلاحات بعدی بی‌نیاز می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Criminalization of Human Trafficking in International Law and Iranian Laws

نویسندگان [English]

  • S. ghasem Zamani 1
  • seyed mohammad hadi ghaderi 2
1 Professor of Law, Public and International Law Department, Faculty of Law and Political Science Allameh Tabataba'i University
2 PhD in International Law, "Faculty of Law and Political Science", Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, is currently the main international instrument in the field of human trafficking which provides a well-defined definition of human trafficking for the first time. After adoption of the aforementioned instrument, the Law on Combating Human Trafficking was approved by Iranian Parliament in 2004. With the aim of eliminating the shortcomings in this law, on March 29, 2017, “the Bill on Combating Trafficking in Persons and Organs and Punishment of Migrant Smugglers” was approved by the Iranian Cabinet which will repeal contradictory laws, including the law of 2004, if approved by the Parliament. A comparative study of the elements of the crime of human trafficking in the Human Trafficking Protocol, the Anti-Trafficking Law of 2004, and the recent Bill reveals shortcomings in domestic laws and makes it possible to address them in the new Bill. This article shows that despite some amendments, there are still several defects in the Bill. Considering the possibility of ratification of the Palermo Convention and its protocols in the Parliament, filling the existing gaps and conforming the definitions provided in this Bill to the human trafficking protocol would eliminates the need for further amendments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transnational Organized Crime Convention
  • Human Trafficking Protocol
  • Anti-Trafficking Law
  • Bill on Combating Human Trafficking and Organs and Punishing Illegal Human Traffickers from the Borders of the Country
  • International Criminal Law