شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

چکیده

اتحادیه اروپا در واکنش به مشکل انباشت پسماندها و کاهش شدید مواد خام برای تولید کالاها، مقررات مختلفی برای تشویق دولت­های عضو به اتخاذ راهکارهای الزامی و تشویقی برای تبدیل پیشگیری از تولید پسماند به رکن نخست مدیریت پسماند تصویب کرده است. این مقاله به بررسی این مسئله می ­پردازد که پیشگیری از تولید پسماند در مرحله تولید کالا چه جایگاهی در مقررات اتحادیه اروپا داشته و رویکرد تقنینی اتحادیه نسبت به این مسئله چگونه بوده است. نتیجه آنکه این اتحادیه، پیشگیری از تولید پسماند را نه صرفاً به‌عنوان بخشی از تدابیر حفظ محیط‌زیست، بلکه بخشی از سیاست این اتحادیه برای حفظ منابع اولیه، رشد اقتصاد چرخه­ای و بهره‌وری در تولید تلقی می­ کند. اقدامات این اتحادیه نشان از تحولی اساسی در حقوق تولید کالا، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل تدریجی پیشگیری از تولید پسماند به یکی از اصول حقوق محیط‌زیست دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emergence of Waste Prevention Principle in the Production Process in the EU Laws

نویسنده [English]

  • Masoud Faryadi
Assistant Professor of the Faculty of Law & Political Science at the University of Mazandaran,
چکیده [English]

The EU enhanced waste prevention to the first step of waste management hierarchy and laid down considerable regulations, directives, and communications to call the Member States to take the necessary measures in minimizing the waste in production processes. Developed with a descriptive-analytical approach, the present paper tackles the status of waste prevention in the EU laws and evaluates the EU integrates waste prevention enactments in its general policies on the natural resources preservation and eco-efficiency of its production systems. It concludes that the EU regards the matter of waste prevention not only as an environmental protection policy, but also as a part of its long-term resources efficiency and circular economy policies. Evolution of the EU legal approach in waste prevention reveals a significant shift in environmental and natural resources law and it sounds that a new enviromental law principle is progressively being emerged in this legal system as a soft law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Law
  • EU law
  • Prevention Principle
  • Waste Management
  • Waste Prevention