نقش آموزش کودکان در مقابله با افراط گرایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه افراط‌گریی و انواع اقدامات خشونت‌آمیز مبتنی بر عقاید افراط‌گرایانه، به یکی از چالش ­برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است. مقابله با افراط‌گرایی مستلزم استفاده از سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوعات مرتبط، ازجمله ریشه ­های ظهور و گسترش آن را پوشش می‌دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله‌ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. این اقدامات پیشگیرانه باید جلوگیری از ظهور افراط ­گرایی یا کاهش تمایل افراد به سوی عقاید افراط‌گرایانه باشد و همچنین باید از طریق افزایش آگاهی عمومی، تقبیح افراط‌گرایی را دنبال و به این وسیله از گسترش آن جلوگیری کند. در عین حال، اقدامات پیشگیرانه باید تا حد امکان تمام جنبه‌های افراط‌گرایی را پوشش دهد. بهره­ گیری از آموزش به‌عنوان اقدام پیشگیرانه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این امر بخصوص از این جهت که کودکان نقش مهم در نهاد افراط‌گرایی بازی می‌کنند حائز اهمیت است. این پژوهش، ضمن بررسی جایگاه آموزش به‌عنوان ابزار پیشگیری از افراط‌گرایی، به قابلیت‌هایی که آموزش کودکان می‌تواند در این راستا ایفا کند می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Children Education to Combat Extremism

نویسندگان [English]

  • Roya Jafari 1
  • Mehdi Zakerian Amiri 2
1 PhD. Student in Public International Law, Department of Law, Theology and Political Science,, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Political science and International Relations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today extremism and any type of violent activities based on extremist ideas have become one of the most controversial threats to international peace and security. In order to combat extermism, a comprehensive policy that encompasses all dimensions and related matters including any emerging and expanding of its roots must be used. In addition to suppressive measures, the policy has to consider preventive ones. The preventive measures is seeking to prevent the emergence of extremism or mitigating individuals’ tendency to extremist ideas. The measures aim is also to prevent its expansion by increasing public awareness that follows condemnation of extremism. As far as possible, preventive measures shall include any and all aspects of extremism. Because of the crucial role that children play, education may be considered as a preventive measure. By assessing the education as a means of combating extremism, the present research analyzes the capabilities that children's education could play a part in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Extremism
  • Preventive Measures
  • Empowerment of Victims
  • Children