محدودیت‌های اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی داوری یوکاس علیه روسیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فاصله طولانی میان زمان امضای معاهدات بین‌المللی و زمان تصویب داخلی و لازم‌الاجراشدن این معاهدات، تنظیم‌کنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیش‌بینی نظام اجرای موقت، پیش از طی فرایند تصویب داخلی و لازم‌الاجراشدن، به مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی، قدرت اجرایی بخشند. تدوین‌کنندگان معاهده منشور انرژی، به‌منظور تسریع اجرای مفاد این معاهده، مقرره مناقشه‌برانگیز اجرای موقت را ذیل ماده 45 این معاهده پیش‌بینی کرده‌اند. به‌موجب این ماده، کشورها می‌پذیرند که به‌محض امضا و پیش از تصویب معاهده در مجلس قانونگذاری، معاهده منشور انرژی را به‌طور موقت اجرا کنند. ماده 45 علاوه بر الزام کشورها به اعمال موقت معاهده منشور انرژی، برای معافیت از اجرای موقت و به‌منظور جلوگیری از بروز مغایرت میان اجرای موقت و نظام حقوقی کشورهای امضا‌کننده و همچنین تضمین استقلال این کشورها در پذیرش اجرای موقت، شامل محدودیت‌ها و روش‌هایی است. در این راستا ابهاماتی راجع به نحوه تعامل و آثار استناد به محدودیت‌های اجرای موقت ایجاد شده‌ است که بر حقوق سرمایه‌گذاران و تعهدات دولت‌هایی که معاهده را امضا کرده‌اند، تأثیر بسزایی دارد و همچنین به اختلاف‌نظر میان سرمایه‌گذاران و دول سرمایه‌پذیر منتهی شده است. تا کنون برخی از دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های اجرای موقت معاهده منشور انرژی را تجزیه و تحلیل کرده­اند، اما این مسئله، نقش بی‌بدیلی را در سرنوشت دعوای اکثریت سهام‌داران شرکت نفتی یوکاس علیه دولت روسیه ایفا نموده است، به‌نحوی‌که پس از ابطال رأی دیوان داوری یوکاس توسط دادگاه ناحیه‌ای شهر لاهه، اجرای بزرگ‌ترین رأی تاریخ داوری، در گرو چگونگی تفسیر ماده 45 توسط دادگاه‌های تجدیدنظر لاهه قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Limitation of the Provisional Application of the Energy Charter Treaty in the Light of Yukos Arbitral Award against Russia

نویسندگان [English]

 • Mohammad-Ali Bahmaei 1
 • mina moeini 2
1 Faculty Member of Shahid Beheshti University Law School
2 MA in International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The long gap between signature and entry into force of International Treaties (“Treaties”) encouraged the drafters of some Treaties to implement the Provisional Application mechanism in order to give effect to Treaties’ provisions prior to completion of the internal ratification process and entry into force. The drafters of the Energy Charter Treaty (“ECT”) incorporated the controversial concept of Provisional Application under Article 45 of the ECT in order to accelerate the application of the ECT. According to this Article, States agree to give effect to ECT’s obligations upon signature and prior to the ratification of the ECT. Article 45 includes limitations and mechanisms for the exemption from the provisional application in order to prevent the conflicts between the provisional application and signatories’ legal systems and moreover to assure States’ independency in provisional application of the ECT. In this regard, a great deal of ambiguities relating to the interaction and the limitations of the provisional application and its effects have been emerged that have a prominent impact on investor’s rights and signatory’s obligations. Furthermore, this issue has led to disputes between investors and host States. The limitations of provisional application of the ECT have been analyzed by Investment Arbitral Tribunals, but they have played a peerless role in the matter between Yukos majority shareholders and Russia in a way that after annulment of the arbitral tribunal’s award by the Hague District Court, the enforcement of the largest arbitral award of the history is contingent upon the interpretation of Article 45 of the ECT by the Hague Court of Appeal. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Treaties
 • Energy Charter Treaty
 • Provisional Application of the Energy Charter Treaty
 • Limitations of the Provisional Application
 • Yukos Arbitral Tribunal
 • the Hague District Court
 • منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • پیران، حسین؛ مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، گنج دانش، ۱۳۸۹.
  • شروئر، کریستف و رودلف دالزر؛ اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ترجمه: سید‌قاسم زمانی و به‌آذین حسیبی، چاپ سوم، شهر دانش، 1393.
  • فلسفی، هدایت‌الله؛ حقوق بین‌الملل معاهدات، چاپ چهارم، نشر نو، ۱۳93.

   

  ـ مقاله

  • بهمئی، محمدعلی و نجمه تقوی؛ «حمایت از انتظارات مشروع سرمایه‌گذار و چالش‌های فراروی آن در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 74، 1395.

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • Coop, G. (ed.), Energy Dispute Resolution: Investment Protection, Transit and the Energy Charter Treaty, Juris Net Llc., New York, 2011.
  • Mertsch, A.Q., Provisionally Applied Treaties, their Binding Force and Legal Nature, Brill, Leiden, 2012. available from Google Books (accessed 3 October 2016).
  • Ribeiro, C. (ed.), Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty, Juris Publishing Inc., Huntington, 2006.
  • Walde, T. W. (ed.), The Energy Charter Treaty: An East-West Gateway for Investment & Trade, Kluwer Law International, The Hague, 2005.

   

  - Articles

  • Belz, M., “Provisional Application of the Energy Charter Treaty: Kardassopoulos v. Georgia and Improving Provisional Application in Multilateral Treaties”, Emory International Law Review, vol. 22, 2008.
  • Djajic, S., “Provisional Application of Treaties: Critical Assessment of the Rule and International Investment Awards”, Harmonization of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law, vol. 2, December 2013.
  • Gazzini, T., “Case Comment, Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation Provisional Application of the ECT in the Yukos Case”, ICSID Review, vol. 30, No. 2, 2015.
  • Gazzini, T., “Provisional Application of the Energy Charter Treaty: a Short Analysis of Article 45”, Transnational Dispute Management (TDM), vol. 7, issue. 1, April 2010.
  • Hober, K., “Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty”, Journal of International Dispute Settlement, vol. 1, No. 1, 2010.
  • Klaus, U., “The Gate to Arbitration – The Yukos Case the Provisional Application of the Energy Charter Treaty in the Russian Federation”, Transnational Dispute Management (TDM), vol. 2, issue. 3, June 2005.
  • Laidlaw, P., “Provisional Application of the Energy Charter as Seen in the Yukos Dispute”, Santa Clara Law Review, vol. 52, No. 2, January 2012.
  • Mena Chambers, “Series of Notes on the Energy Charter Treaty Note 8”, April 2014. Available at: <http://www.menachambers.com/wp-content/ uploads/2015/12/MCET_ECT_Note-8_21042014.pdf>, (accessed 6 October 2016).
  • Nappert, S., “Russia and the ECT: The Unplumbed Depths of Provisional Application”, Global Arbitration Review, vol. 3, issue. 2, April 2008.
  • Newcombe, A., “Case Comment Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation: An Introduction to the Agora”, ICSID Review, vol. 30, No. 2, 2015.
  • Niebruegge, A. M., “Provisional Application of the Energy Charter Treaty: The Yukos Arbitration and the Future Place of Provisional Application in International Law”, Chicago Journal of International Law, vol. 8, No. 1, January 2007.
  • Shore, L., “The Jurisdiction Problem in Energy Charter Treaty Claims”, International Arbitration Law Review, vol. 10, June 2007.
  • Szwedo, P., “Case Comment: (Former) Yukos v. Russian Federation before the Permanent Court of Arbitration”, 2010. Available at: <http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81002623.pdf> (accessed 30, June 2016).
  • Walde, T. W. & Hober, K., “The First Energy Charter Treaty Award”, Journal of International Arbitration, vol. 22, issue. 2, 2005.
  • Walde, T. W., & Konoplyanik, A., “Energy Charter Treaty and Its Role in International Energy”, Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 24, No. 4, 2006.
  • Walde, T. W., Linehan, J. & Bamberger, C., “The Energy Charter Treaty in 2000- In a New Phase”, December 2000. Available at: <http://fsi.stanford.edu/sites/default/files/evnts/media/Charter.pdf>, (accessed 6 October 2016).
  • Walde, T. W., “Energy Charter Treaty-based Investment Arbitration Controversial Issues”, The Journal of World Investment & Trade, vol. 5, 2004.

  - Reportsand International Documents

  • International Law Commission, Draft Article on Diplomatic Protection with Commentaries, Yearbook of the International Law Commission, 2006, vol. 2, p. 52.
  • International Law Commission, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law Commission, vol. 2, 1966.

   

  - Awards

  • Ioannis Kardassopoulosv. Georgia (ICSID Case No. ARB/05/18)Decision on Jurisdiction of 6 July 2007.
  • Hulley Enterprises Limited v. the Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 226), Interim Award on Jurisdiction and Admissibility Rendered on 30 November 2009.
  • Hulley Enterprises Limited v. the Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 226), Final Award Rendered on 18 July 2014.
  • Veteran Petroleum Limited v. the Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 228) Interim Award on Jurisdiction and Admissibility Rendered on 30 November 2009.
  • Veteran Petroleum Limited v. the Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 228) Final Award Rendered on 18 July 2014.
  • Yukos Universal Limited v. the Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 227) Interim Award on Jurisdiction and Admissibility Rendered on 30 November 2009.
  • Yukos Universal Limited v. The Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 227) Final Award Rendered on 18 July 2014.
  • Petrobart Limited v. the Kyrgyz Republic (SCC Case No.126/2003) Award Rendered on 29 March 2005.
  • The Russian Federation v. Hulley Enterprises Limited, Veteran Petroleum Limited & Yukos Universal Limited (The Hague District Court Case No. C/09/481619 / HA ZA 15-112) Judgment of 20 April 2016.

   

  - Codes and Regulations

  • Russian Federation Law on Foreign Investments in The Russian Federation (4 July 1991)
  • Albania Law for Foreign Investments (2 November 1993)
  • Constitution of the Russian Federation (12 December 1993)
  • Russian Federation law on the International Treaties of the Russian Federation (16 June 1995)
  • Russian Federation Law on Foreign Investments in The Russian Federation (25 June 1999)

   

  - Websites