نظریه انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین‌المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

10.22066/cilamag.2023.706167

چکیده

ماده 51 منشور ملل متحد، حق استفاده از زور دولت‌ها در دفاع از خود را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد، حفظ می‌کند. عموماً عقیده بر این است که توسل به زوری که موجد حق دفاع از خود باشد، باید زور مسلحانه شدید و غیرقابل پیشگیری باشد که بتواند دفاع از خود را برای دولت قربانی توجیه کند. در تأیید این موضوع، دیوان بین ­المللی دادگستری وجود آستانه تمایز بین «شدیدترین اشکال» و «اشکال کمتر شدید» در استفاده از زور مسلحانه را تأیید کرده است اما نظریه انباشت وقایع، بیانگر مجموعه‌ای از وقایع جزئی است که با هم جمع شده‌اند تا اینکه به آستانه تخاصم مسلحانه می‌رسند. در واقع این نظریه، آستانه شدت مورد نظر دیوان را ندارد. با این‌ حال، برخی از دولت‌ها برای توجیه حق دفاع مشروع از خود، به این نظریه توسل جسته‌اند. این نوشتار به این نتیجه رسیده است که نشانه‌هایی وجود دارد که حملات تروریستی فراملی، دولت‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ در نتیجه، تمایل به پذیرش این نظریه را که قبلاً از حمایت کمی برخوردار بود، تا حدودی ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Theory of Accumulation of Events in the Appeal to International Self-Defense

نویسندگان [English]

  • Morteza Ahmadi Fard 1
  • Mehdi Hatami 2
  • Farid Azadbakht 3
1 Public International Law Candidate, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor of Law, Department of Law, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor of Law, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Article 51 of the United Nations Charter preserves the right of states to use force in self-defense "in case of armed attack" until the Security Council provides the necessary security. It is generally believed that resorting to force that establishes the right of self-defense must be a strong and unpreventable armed force that can justify self-defense for the victim state. In conformity with this, the International Court of Justice (ICJ) has affirmed the existence of a threshold for distinguishing between "the most extreme forms" and "less extreme forms" of the use of armed force. The theory of the accumulation of incidents refers to a series of minor incidents that have accumulated until they reach the threshold of armed conflict. In fact, this theory does not have the threshold of severity desired by the ICJ. However, certain governments have resorted to it in order to justify the existence of their right to self-defense. This article has come to the conclusion that there are signs suggesting that transnational terrorist attacks have caused serious problems for governments; As a result, the tendency to accept this theory, which previously had little support, has increased to some extent.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doctrine of accumulation of incidents
  • Self-Defense
  • armed attack
  • Article 51 of the UN Charter