نهادسازی داخلی در نظام بین‌المللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

10.22066/cilamag.2024.710234

چکیده

یکی از مسائل پیچیدة نظام بین‌المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین‌المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئلة اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین‌المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه‌های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن‌ها را به‌عنوان نظام مطالعه می‌کند. این روند به‌صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت‌ها را کم‌رنگ می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Domestic Institutionalization of Human Rights in International Human Rights Law; From National Institution to National System

نویسندگان [English]

 • Mohammad Maysam NadafPour 1
 • Seyed Mohammad Mahdi Ghamami 2
1 Imam Sadiq University
2 Imam Sadiq (pbuh) University
چکیده [English]

One of the complex issues of international human rights law is the gap between theory and practice. Despite significant progress, international and regional mechanisms have not been able to fully bridge this gap. In this regard, "Domestic Institutionalization of Human Rights" seeks to play a complementary role in the multi-level supervision of international institutions over the protection of human rights in states. This article examines the role of "domestic institutionalization" in international human rights law. The article concludes that the United Nation’s prescriptions for domestic institutionalization of human rights have evolved beyond a mere focus on the role of the national human rights institution, and as much as it is related to the concept of “national human rights system”, it studies all relevant elements, including governmental and non-governmental actors, the legal framework, processes and relationships between them as a system. This process indirectly and softly weakens the absolute sovereignty of states. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Domestic Institutionalization of Human Rights
 • National Human Rights System
 • National Human Rights Institution
 • United Nations
 • Sovereignty
 1. الف. فارسی

  1. اسلامی، رضا. آیا حقوق بشر؟: راهنمای هنجاری حقوق مدنی سیاسی برای توانمندی و مطالبات جامعة مدنی. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۵.
  2. ‏‫ایده، آسبیورن، کاتارینا کراوزه و آلن روساس. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۹.
  3. ‏‫پروین، خیرالله. حقوق بشر از نظر تا عمل. تهران‏‫: نشر میزان،
  4. ‏‫توموشات، کریستیان. حقوق بشر: مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی. ترجمه: حسین‌ شریفی‌ طرازکوهی‌. ‏‫تهران‏‫: نشر میزان، ۱۳۹۱.
  5. ‏‫«حقوق بشر در جهان امروز: اولویتی برای سازمان ملل متحد». تهران، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، ش. 1، بی‌تا.
  6. ‏‫زمانی‌، سیدقاسم‌، امیرساعد وکیل‌ و پوریا عسکری‌. نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر. ویراست دوم، تهران: شهر دانش، ۱۳۹۴.

  ‏‫شریفی‌ طرازکوهی‌، حسین‌. حقوق بشر؛ ارزش‌ها و واقعیت‌ها، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۰.