بانک مرکزی: شرکت تجاری مستقل یا رکن حاکمیتی (با تاکید بر رای 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق -واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی - ایران

10.22066/cilamag.2024.2021470.2500

چکیده

رای 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری دستاورد حقوقی قابل توجهی در حوزه دعاوی متعدد فی مابین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا می باشد. صرف نظر از ماهیت بانک مرکزی که برخی آن را دولتی دانسته و برخی دیگر تجاری می دانند.دیوان بین المللی دادگستری با تحلیلی از فعالیت های بانک مرکزی فعالیت های آن را به دو دسته تقسیم نموده است : 1- فعالیت های تجاری ( عملیات بانکی ، اعتباری ، خرید و فروش ) 2- اعمال حاکمیتی ( نظیر حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت مالی). در دسته نخست دیوان قائل به نقض عهدنامه و رفتار تبعیض آمیز آمریکا در قبال بانک مرکزی که دیوان آن را مثابه یک شرکت تجاری محسوب نموده، موجب محکومیت آمریکا شده و در نهایت ادعاهای مطروحه از جانب آمریکا از سوی دیوان رد گردید ، در قسمتی دیگر در عین حال نسبت به نقض مصونیت اموال بانک مرکزی عدم صلاحیت خود را اظهار نظر نموده و مهلت دو ساله ای جهت مذاکره جبران خسارت فی مابین تعیین نمود. در این مقاله درصدد تایید تحلیل عملکرد تجاری بانک مرکزی ایران و نقد رای دیوان در قسمت صلاحیت می باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Central bank: an independent company or a sovereign Organ ( Emphasizing the judgment of the International Court of Justice on March 30, 2023)

نویسندگان [English]

  • Alireza Mashhadizadeh 1
  • Amirhossein Ghodratnama shabestari 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law - Central Tehran Branch, Islamic Azad University- Iran
2 PhD Student of Private Law , North Tehran Branch, Islamic Azad University- Iran
چکیده [English]

The decision of the International Court of Justice on March 30, 2023 is a significant achievement in the legal field of various claims between the Islamic Republic of Iran and the United States.
the International Court of Justice has divided central bank’s activities into two categories : 1- Commercial activities (banking operations, credit operations, buying and selling) 2- Sovereign actions (such as maintaining the value of money) in the first category, the court found a violation of the Treaty and the discriminatory behavior of the United States towards the central bank, which the court It is considered as a company (in the field of its commercial activity) and it has caused the condemnation of America. In the end, the Court has not accepted United States claimes , simultaneously The international court of justic has confirmed its objection to jurisdiction regarding the violation of property immunity and has given the Islamic Republic of Iran a two-year deadline to compensate for the damage . In this article, we are trying to analyze the commercial performance of Central Bank of Iran and critisize the judgment of the court in the jurisdiction part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Court of Justice
  • independence of the central bank
  • amity treaty
  • sovereign acts
  • commercial acts