مسؤولیت بین المللی دولت آمریکا ناشی از نقض معاهده مودت در چارچوب رای 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22066/cilamag.2024.2022816.2515

چکیده

گو اینکه نقض هر تعهد بین المللی، موجب مسؤولیت بین المللی دولت متخلف است، ولی اصولاً این دولت قربانی است که احراز نقض تعهد و جبران خسارت ناشی از آن را از مراجع قضایی مطالبه می نماید.
دیوان بین المللی دادگستری در رای 30 مارس 2023 در پرونده برخی از اموال ایران، با احراز نقض مواد 3، 4 و 10 معاهده مودت توسط آمریکا، مسؤولیت بین المللی این دولت در مقابل ایران را مسلم دانست. دیوان ضمن اهمیت ندادن به ادعای آمریکا در مورد عدم پاکدستی مدعی، و سایر ایرادهای مقدماتی نشان داد که اجازه نمی دهد دولت متخلف، با ترفند یکجانبه‌گرایی تعهدات بین المللی خویش را به سُخره گیرد. تاکید دیوان بر الزام آمریکا به پرداخت غرامت، تصریح بر اصل حکومت قانون، و اعطای مهلت 24 ماهه به ایران و آمریکا برای توافق در مورد میزان و نحوه پرداخت غرامت، احترام به توافق دولت ها در مورد اجرای احکام قضایی بین‌المللی است.
فارغ از جنبه تاسیسی حکم در مورد پرداخت غرامت به ایران، احراز مسؤولیت بین‌المللی آمریکا از لحاظ نقض مواد مختلف معاهده مودت جنبه اعلامی داشته و ضمن اثبات اعتقاد ایران به قضای بین المللی، بخش مهمی از هدف ایران از مراجعه به دیوان را محقق ساخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The international responsibility of the United States of America for the violations of the Treaty of Amity in the framework of the judgment of March 30, 2023, of the International Court of Justice

نویسندگان [English]

 • Zohreh Shafiei 1
 • S. ghasem Zamani 2
1 International law Ph.D. candidate of Faculty of Law and Political Science Allameh Tabataba'i University
2 Public and international law department, Faculty of Law and Political Science,, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

It is said that violating any international obligation causes the international responsibility of the violating state. Still, it is the affected state that demands the determination of the violations and compensation for the damages caused by the violations from the judicial bodies.
In the judgment of March 30, 2023, in the case of certain Iranian assets, the International Court of Justice confirmed the violations of Articles 3, 4, and 10 of the Treaty of Amity by the US, and determined the international responsibility of the US against Iran. , ICJ by not paying attention to the preliminary objections, showed that it does not allow the violating state to mock its obligations with the trick of unilateralism. ICJ's emphasis on the commitment of the US to pay compensation to specify the principle of the rule of law, and to grant a deadline of 24 months to Iran and the US to agree on the amount and method of paying compensation, respecting the agreement of the states.
Regardless of the constitutive aspect of the verdict regarding the payment of compensation, the declaration of the international responsibility of the US in terms of violating various articles of the Treaty has a declarative aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the treaty of Amity (1955)
 • Judgment of March 30
 • 2023
 • the Islamic Republic of Iran
 • the United States of America
 • the International Court of Justice
 • Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402
 • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1402
 • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1402
 • تاریخ پذیرش: 26 اسفند 1402