اختلال در ای میل اصلی مجله حقوقی بین المللی

با توجه به اختلال موقت  پیش آمده در ایمیل اصلی مجله  حقوقی بین المللی به نشانی :  cilamag@iripo.ir  لطفا نظرات و سوالات خود را به ایمیل پشتیبانی مجله به نشانی:

cilamag2@gmail.com ارسال فرمایید .   آپلود کردن مقالات و مدارک مربوط در سامانه مجله امکان پذیر است .