نویسنده = سید‌یاسر ضیایی
تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت‌های ساحلی در آب‌های سرزمینی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 215-241

10.22066/cilamag.2021.117596.1829

مهدی کیخسروی؛ سید یاسر ضیایی


قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396، صفحه 227-249

10.22066/cilamag.2017.27971

سید یاسر ضیایی؛ احسان شکیب نژاد


تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، تیر 1395، صفحه 91-122

10.22066/cilamag.2016.20721

سید‌یاسر ضیایی؛ مهناز رشیدی