نویسنده = مهناز رشیدی
تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

مهناز رشیدی؛ مصطفی فضائلی؛ زهرا ملکی راد


تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، تیر 1395، صفحه 91-122

10.22066/cilamag.2016.20721

سید‌یاسر ضیایی؛ مهناز رشیدی