تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

3 دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

بخش عمده‌ای از منابع آبی کشورها در قالب آب مجازی، صرف تولید محصولات، به ویژه محصولات کشاورزی میشود. امروزه تجارت هدفمند آب مجازی، به عنوان یکی از روش‌‌های مقابله با بحران کم‌آبی جهان مورد توجه قرار گرفته است. سؤال این پژوهش آن است که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت از چه ظرفیتهایی برای مدیریت و تسهیل تجارت آب مجازی برخوردار است؟ فرضیه آن است که سازمان جهانی تجارت، از طریق رفع موانع تجارت میتواند تجارت آب مجازی را تسهیل کند. حاصل مطالعات انجام شده با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای حاکی از آن است که آزادسازی تجارت، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب در روند تولید، باعث تسهیل تجارت آب مجازی در راستای مدیریت منابع آبی جهانی نمی‌باشد. همچنین اگرچه مدیریت واردات و صادرات کالاها بر اساس میزان آب مصرفی در فرآیند تولید، ناقض اصل عدم تبعیض به نظر می‌رسد اما برخی استثنائات مندرج در توافقنامه‌های ذیل این سازمان می‌تواند به تجارت آب مجازی و در نتیجه کاهش بحران آب کمک کند. استفاده از ظرفیت‌های این سازمان برای حذف یارانه‌های کشاورزی مختل‌کننده تجارت آب مجازی و ارزیابی رد پای آب از طریق ایجاد نظام برچسب‌گذاری نیز، از دیگر روش‌های تسهیل تجارت آب مجازی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Virtual Water Trade in the Legal Framework of the World Trade Organization

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Rashidi 1
 • Mostafa Fazaeli 2
 • Zahra Maleki Rad 3
1 International Law Department, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
2 University of Qom, Qom. Iran
3 Faculty of Law, University of Qom. Qom. Iran
چکیده [English]

A major part of State’s water resources is used, as "virtual water", to produce agricultural products. Today smart trade of virtual water is considered as a way to conflict the world's water crisis. This research has answered the question of what capacities does the legal framework of world trade organization (WTO) have to for managing and facilitating virtual water trade? The primary hypothesis is that WTO can facilitate the smart trade of virtual water by removing trade barriers. This study through the descriptive-analytical method and using library resources indicate that only trade liberalization, regardless of the economic value of water in the production process, does not facilitate virtual water trade in line with the management of global water resources. Also, although the management of import and export of goods based on the amount of water consumed in the production process, seems to violate the principle of non-discrimination, but some exceptions in the agreements in this organization can facilitate virtual water trade and reduce the water crisis. Using the capacities of this organization to remove agricultural subsidies disrupting the virtual water trade and evaluating the water footprint through the creation of a labeling system are other ways to facilitate this trade.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water Trade
 • Virtual Water
 • World Trade Organization
 • International Trade Law
 • Water Footprint

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 28 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1402