کلیدواژه‌ها = قراردادهای نفتی
اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، آذر 1388، صفحه 243-262

10.22066/cilamag.2009.17292

عبدالحسین شیروی؛ نصرالله ابراهیمی؛ مجتبی اصغریان