کلیدواژه‌ها = حمله مسلحانه
نظریه انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین‌المللی

دوره 40، شماره 70 (تابستان)، مرداد 1402

10.22066/cilamag.2023.706167

مرتضی احمدی فرد؛ مهدی حاتمی؛ فرید آزادبخت