حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

3 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدرس دانشگاه

چکیده

پیش از تصویب معاهده تریپس به دلیل فقدان رویه‌ای واحد و الزام‌آور، کشورها در ایجاد نظام مالکیت فکری خود آزادی کامل داشتند. پس از تصویب تریپس در سال 1995 و ایجاد سازمان جهانی مالکیت فکری، کشورها ملزم شدند که حداقل استانداردهای حمایت از حقوق فکری مصرح در تریپس را رعایت کنند. یکی از مسائلی که همواره در تریپس مورد بحث واقع شده، اختراعات زیستی (گیاهی و جانوری) بوده است. بر اساس ماده 27 تریپس، کشورها درمورد حمایت یا عدم حمایت از این اختراعات و همچنین تعیین نوع نظام حمایتی برای آن‌ها آزادند، اما به دلیل اختلاف سطح علمی کشورها و این واقعیت که بیشتر این منابع در کشورهای درحال‌توسعه وجود دارد، اختلافات زیادی بین دو گروه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته ایجاد شده است. مغایرت مفاد کنوانسیون تنوع زیستی با تریپس در این زمینه نیز بروز اختلافات را افزایش داده است. لذا دو گروه از کشورها برای اصلاح تریپس، پیشنهادهایی کردند. همچنین اگرچه در تریپس، نامی از دانش سنتی نیامده، اما همواره یکی از مسائل موردبحث در سازمان جهانی مالکیت فکری و خصوصاً کمیته بین‌الدولی مالکیت فکری، منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فولکلور بوده که حمایت از آن را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protection of Biodiversity and Traditional Knowledge in the Intellectual Property Law

نویسندگان [English]

  • Ahmad Momeni Raad 1
  • Ali Shahaboddin 2
  • Nasser Azizi 3
1
2
3
چکیده [English]

<p align="justify">Before TRIPS coming into force in 1995, countries had authority to construct their own IP systems. Establishing World Intellectual Property Organization (WIPO), countries had to observe IP rules. One of the most important issues in WIPO is genetic resources and traditional knowledge. In relation to article 27 of TRIPS, countries have authority about protection and designation of protecting system but because of knowledge level difference between countries and locating many of these sources in developing countries, there are many problems between two groups of countries which makes the developing and developed countries to suggest amendments for TRIPS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRIPS
  • intellectual property
  • Biodiversity
  • Traditional Knowledge
  • Genetic Sources
  • WIPO