مبانی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری از جرایم جهانی‌شده

نویسنده

نویسنده مسئول، دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با تسخیر زمان و مکان توسط بشر و به‌دنبال آن ظهور پدیده جهانی‌شدن جرم، فرصت‌های جدید بزهکاری با ماهیت جهانی نیز به‌وجود آمد. جرایم جهانی‌شده با انگیزه سود‌جویانه و خشونت‌آمیز و به‌صورت سازمان‌یافته در سرتاسر دنیا رخ می‌دهد و با هدف‌قرار‌دادن کرامت و امنیت انسانی و حق‌های بنیادین بشری، امنیت جهانی را تهدید و حق برخورداری از امنیت را از انسان‌ها سلب می‌کند. دولت‌ها نیز به‌تنهایی و بدون توسل به اتحاد و اجماع جهانی، قادر به پیشگیری از این جرایم نیستند. گرایش دولت‌ها بر اساس رهنمودهای سازمان ملل متحد به رویکردهای پیشگیری، موجب شد تا به‌منظور شناسایی و تبیین مبانی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و رویکرد آن‌ها در پیشگیری از جرایم جهانی‌شده، به این تحقیق پرداخته شود.
این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب‌شده به‌صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون خواهد بود. نتایج تحقیق حاکی از این است که مبانی تعهدات دولت‌ها در حوزه پیشگیری از جرایم جهانی‌شده، طیف وسیعی را در بر می‌گیرد که از لزوم حفظ کرامت انسانی، موازین حقوق بشر، حفظ حیات بشری، توسعه پایدار، عضویت در جامعه بین‌المللی، امنیت انسانی تا لزوم جهانی‌سازی پیشگیری در قبال جهانی‌شدن جرم و دفع تهدیدات جدید علیه امنیت و نظام جهانی، متنوع و گسترده‌اند. پیشگیری از این جرایم، مستلزم جهانی‌اندیشیدن و جهانی ـ ملی عمل‌کردن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basic International Obligations of States in Prevention of Globalized Crimes

نویسنده [English]

  • Mohammad Barani
چکیده [English]

Human domination over time and space and, consequently, globalization of crime has led to new opportunities of global nature to commit crime. Globalized crimes occur in an organized fashion to bring profit to and serve violent purposes of criminals around the world, threatening human dignity, safety, and fundamental rights, compromising international security, and denying humans of their right to security. States cannot prevent such crimes on their own and without creating international consensus on this matter. Given the inclination of states to prevention measures directed by the guidelines of the United Nations, the present study aims to examine and illustrate the process of development of basic international obligations of states and how they focus on preventing globalized crimes. The present study employs a descriptive analytical approach and the data are qualitatively analyzed based on the researcher’s understanding of available documents and texts on international prevention of crime. The findings indicate that basic international obligations of states in preventing globalized crimes stem from a variety of bases ranging from protecting human rights and dignity, human life, human security, sustainable development, membership in the international community, requirement for global prevention of globalized crime and addressing the new threats to global security and system. Preventing globalized crimes requires global thinking and global-national actions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • international obligations
  • Globalized Crime
  • Crime Prevention
  • globalization
  • Globality
  • Human Security
  • human rights
  • State