موافقت‌نامه‌های نزاکتی از منظر حقوق بین‌الملل

نویسنده

نویسنده مسئول، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

بیش از یک قرن است که دولت‌ها در جهت رسیدن به اهداف مشخص و همکاری بین‌المللی اقدام به انعقاد توافق‌های غیر‌حقوقی(نزاکتی) می‌نمایند. دولت‌ها در این توافق‌ها به دنبال تعهدات حقوقی نیستند، اما در عین حال مایلند در چارچوب آن‌ها تعهدات سیاسی یا اخلاقی را بپذیرند و با طرف‌های خود همکاری کنند. عامل تعیین‌کننده در ارزیابی اینکه سندی توافق حقوقی است یا نزاکتی، قصد طرف‌ها مبنی بر ایجاد حقوق و تعهدات حقوقی میان خود است. چنین قصدی از طریق تفسیر متن، اوضاع‌و‌احوال زمان انعقاد و بررسی سایر نشانه‌ها کشف می‌شود. اگرچه انعقاد توافق‌های نزاکتی در حقوق بین‌الملل ممنوع نیست، لیکن به دلیل ماهیت غیر‌حقوقی، مقررات بین‌المللی به‌ویژه حقوق معاهدات بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. البته استفاده از برخی مقررات حقوق معاهدات از سوی طرف‌های توافق یا نهادهای ثالث تا جایی که با ماهیت غیر‌حقوقی و غیر‌الزامی آن‌ها مغایرت نداشته باشد امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gentlemen's Agreements from the Perspective of International Law

نویسنده [English]

  • Mahdi Haddadi
چکیده [English]

From various aspects, the international law has fundamental differences with domestic legal systems. One of these differences is in the field of law making. In the system of international law, states will play an irrefutable role in the process of creating international rules and treaty is an important instrument of making rules. In order to have extensive cooperation, states would resort to concluding gentlemen’s agreements as well as treaties. The decisive factor in ascertaining an instrument in a legal agreement is by making sure that it is intended to create legal rights and obligations between the parties. The intention would be discovered by interpretation of context and circumstances in which the instrument was concluded. In regard to other evidences, it seems there is no rule of international law that would prohibit the creation ofgentlemen'sagreements. But due to non-legal nature, the international law and particularly the law of treaties will not apply ongentlemen's agreements. However, the application of some provisions of the law of treaties by parties or third institutions is possible provided it does not conflict with their non-legal or non-mandatory nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treaty
  • international agreement
  • non-legal agreement
  • Law of Treaties
  • international law system