نقش علوم جرم‏یابی در اثبات جنایات بین‏المللی

نویسنده

نویسنده مسئول، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان

چکیده

علوم جرم‏یابی مشتمل بر مجموعـه‏ای از رشتـه‏های علمی است که به دنبال کشف، بررسی و تجزیه و تحلیل دلایل و یافته‏های علمی به منظور اثبات جرم و تشخیص علت و نحوه مرگ و سایر صدمات جسمی و روحی ناشی از جرم و تشخیص هویت قربانیان و بزهکاران است. با توجه به پیچیدگی جنایات بین‏المللی و وجود برخی مشکلات در دسترسی به شهود، نقش علوم جرم‏یابی در دادرسی‏های بین‏المللی کیفری بسیار مهم و برجسته است. به‌علاوه، تغییر در دلایل مادیِ به دست آمده از طریق فنون جرم‏یابی دشوار است. لذا اعتبار و قطعیت دلایل مادی به مراتب بیش از سایر دلایل از جمله شهادت است. با وجود این، در زمینة جمع‏آوری و استفاده از دلایل علمی در جریان دادرسی‏های بین‏المللیِ کیفری، چالش‏ها و موانعی وجود دارد. رفع این چالش‏ها مستلزم همکاری کلیة طرف‏های ذیربط اعم از دولت‏هایی که تحقیقات می‏بایست در قلمرو آنها انجام پذیرد، مقامات قضائی، متخصصان علوم جرم‏یابی و خانواده‏های قربانیان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Forensic Sciences in Proving the International Crimes

نویسنده [English]

  • Mansour Farrokhi
چکیده [English]

Forensic sciences involve scientific fields that seek to study and analyze criminal evidence in order to determine manner and cause of death and other bodily and mental damages resulting from crime. Because of the complexity of international crimes and some difficulties in access to witness testimony, the role of forensic sciences in international criminal trials seems to be very important. In addition, it is very difficult to manipulate physical evidence gathered through the techniques of forensic sciences. Thus, the credibility and certainty of physical evidence is far greater than that of a testimony. However, there are particular challenges to the use of forensic evidence in international criminal law. Overcoming these challenges requires the cooperation of all the relevant parties, including the states in which the investigations must be conducted, judicial authorities, forensic experts and victims’ families. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • forensic sciences
  • International Criminal Law
  • International Crimes
  • International Criminal Court
  • physical evidence
  • scientific investigation