تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی

نویسنده

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی آمل

چکیده

حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی دو حوزه از مهم‌ترین حوزه‌های حقوق بین‌الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمی از موضوعات حقوق بین‌الملل با مسأله انجام تعهدات بین‌المللی و نیز نقض تعهدات بین‌المللی سر و کار دارد که باید با قواعد برآمده از این دو حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این راستا توجه به موضوعاتی که تا اندازهﺍی به‌گونهﺍﻱ مشترک در این دو حوزه مطرح گشته، در تبیین هر‌چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذیر رافع وصف متخلفانه یک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل) آمده است در کنار معاذیر عدم اجرای تعهدات معاهدهﺍی مندرج در معاهده 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند در راستای این هدف مورد بررسی قرار گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Interaction of Law of Treaties with Law of International Responsibility to Justify Non-performance

نویسنده [English]

  • Naghmeh Naseri Larijani
چکیده [English]

International law of treaties and international law of responsibility are the two most important domains of international law as vast majority of international law subjects deal with the performance and breach of international obligations which should be analyzed based on the provisions derived from these two domains. In this regard, close consideration of those subjects which are, to some extent provided commonly by both of them, will lead to explain them better. The circumstances precluding wrongfulness in chapter 5 of the draft articles of International Law Commission on states responsibility together with the justifications not to perform treaty obligations which are provided in Vienna Convention of the Law of Treaties are the issues which are examined in this regard. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : international obligations
  • International Responsibility
  • countermeasures
  • self defence
  • force majeure