مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن‌نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

 اصل لزوم رعایت حسن‌نیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گسترده‌ای در نظام‌های حقوقی دنیا به‌ویژه نظام‌های گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بین‌المللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین‌ المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها از‌جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده به‌طور صریح به‌عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازم‌الرعایه است که در دو سند بین‌المللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بین‌المللی بر پایه آن‌ها تنظیم می‌شود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمی‌توانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Notion and Effects of Good faith in Formation, Interpretation and Performance of Contracts Yahya

نویسنده [English]

  • Yahya Ebrahimi
چکیده [English]

The principle of good faith and fair dealing has wide spread effects and consequences on many legal systems of the world especially in civil law countries. This rule explicitly recognized in the main international legal instruments like Principles Of International Commercial Contracts (Unidroit), Principles Of European Contract Law (PECL) and in domestic law of some countries, including Germany, Italy, France and United States. The effects of this rule are such extensive and obligatory that in accordance with the above- mentioned international instruments which make the basis for regulation of the majority of international trade relations, and despite the freedom of contracts principle, parties cannot agree on its contradiction or even limit its application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goods Faith
  • Fair Dealing
  • Unidroit
  • PECL
  • Interpretation of Contracts