تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به‌دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی‌های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک‌های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین‌المللی با مشکلات عدیـده‌ای روبـه‌رو شده است. متـأثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می‌دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب‌های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم‌تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه‌ها به‌کرات اعلام می‌دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن‌ها، موجد حقوق بین‌الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت‌ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین‌المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به‌نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Community's Response to Piracy off Somalia and Gulf of Aden

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghorbanpour
چکیده [English]

Following the Somali government collapse in the 1990s and consequently growing pirates attacks on commercial vessels and noncommercial ships transferring humanitarian aids to Somali people, international community has faced with numerous problems. As a result of the emergence of these difficulties and worsening situation, UN Security Council issued several resolutions under Chapter 7 of UN Charter and determined that the incidents of piracy and armed rubbery at sea in the waters of the coast of Somalia exacerbate the situation in Somalia which continues to constitute a threat to international peace and security in the region. Although, these resolutions frequently declared that the states extraordinary rights and duties in this regard shall not be considered as establishing a customary international law, but states practices especially in arrest, prosecution and trial of pirates are going to establish a new international law on combating piracy which is beyond the 1982 Convention on the Law of the Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piracy
  • international community
  • Convention on the Law of the Sea
  • International Peace and Security
  • International Maritime Organization