جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بشر

چکیده

مقاله حاضر تلاش دارد تا از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه که قواعد آن در مخاصمات مسلحانه قابل اعمال است وقایع جنگ اخیر غزه را تجزیه و تحلیل کند. حقوق بشردوستانه با هدف حمایت از غیرنظامیان و سایر افراد انسانی، شیوه‌های جنگی و ابزارهای آن را قانونمند می‌سازد. به‌علاوه، حقوق بین‌الملل کیفری نیز بحث نقض‌های ارتکابی و تعقیب کیفری مرتکبین را تنظیم می‌کند. رژیم صهیونیستی در جریان جنگ اخیر غزه مرتکب اقداماتی از جمله نقض اصل تفکیک و عدم تناسب و کاربرد فسفر سفید و مهمات و تسلیحات غیرقانونی شده که نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و لذا برخی از نیروهای آن رژیم، مستحق تعقیب کیفری هستند، چرا که رژیم مزبور تعهدات خود را طبق حقوق بین‌الملل نقض کرده است. در ضمن، جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل و همه کشورها جهت مبارزه با بی‌کیفری در احقاق حق قربانیان غزه دارای تعهداتی هستند که شانه خالی کردن از آنها هرگز به‌معنای عدم مسئولیت نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

War against Law of War: The Conflict in Gaza in View of International Humanitarian Law

نویسنده [English]

  • Hoorieh Hosseini Akbarnezhad
چکیده [English]

This article tries to explain the rules of International Humanitarian Law that apply to the conflict in Gaza. International Humanitarian Law, includes rules protecting civilians and regulating the means and methods of warfare. International criminal law rules about investigating the past violations and prosecutes the suspected perpetrators of the Zionist Regime's forces. Several human rights bodies reported that Israeli forces have been using white phosphorous and other munitions and weapons in an unlawful manner in Gaze which leads to criminal prosecution of perpetrators. It is now acceptable that international community including UN and all states have obligations against impunity and reparation of victims in recent conflict in Gaza.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian Law
  • Armed Conflict
  • civilians
  • White phosphorous
  • Amnesty International
  • Human Rights Watch