تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی

نویسندگان

1 استاد حقوق، دانشگاه کلرمونت ـ فراند (فرانسه)

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

نویسندگان [English]

  • Jean Stoufflet 1
  • Translated by Mashallah Bananiasari 2
1
2
ترجمه: ماشاءالله بناء نیاسری