موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی

نویسندگان

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- وزارت بازرگانی


عنوان مقاله [English]

?

نویسندگان [English]

  • Scott Gallacher
  • Translated by Masoud Kamali Ardakani
مترجم: مسعود کمالی اردکانی