انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

 مجمع عمومی سازمان ملل در 23 نوامبر 2005، کنوانسیونی جدید راجع ‌به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین‌المللی تصویب کرد. هشت کشور من‌جمله چین و سنگاپور آن را امضا کردند اما هنوز این کنوانسیون الزام‌آور نشده است چرا که مستلزم آن است که توسط سه دولت تصویب شود. این مقاله مهمترین مفاد این معاهده را در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی تجزیه و تحلیل می‌کند.

عنوان مقاله [English]

International Electronic Contracting in the newest UN Convention

نویسنده [English]

  • Translated by Mir Hossein Kavyar
منبع مقاله:
Paul Przemyslaw Polanski, International Electronic Contracting in the Newest UN Convention, Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 2, Issue 3, 2007, pp. 112-120. available at: http://www.jiclt.com/index.php/JICLT/article/view/42/28].